dr. Niels Hartog

dr. Niels Hartog

  • Principal Scientist
  • 030-6069652
  • niels.hartog@kwrwater.nl
  • 06-53436286

Dr. Niels Hartog zet zich met zijn onderzoek in voor de duurzame benutting en verbetering van de kwaliteit van grondwater en het gebruik van de ondergrond als duurzame bron en voor opslag van water en thermische energie. Het reactief transport van opgeloste stoffen door de ondergrond, de verspreiding en effecten van warmte en meer-fase verschijnselen in het grondwater zijn gemeenschappelijke thema’s in zijn onderzoek. Voorbeelden van duurzame ondergrondse technieken waar hij aan werkt zijn: ondergrondse water- en warmteopslag, geothermische warmteproductie, hoge temperatuur opslag (HTO) en warmte- en koudeopslag (WKO), ondergronds ontijzeren en zuiveren. In de wetenschapsraad van KWR vertegenwoordigt hij als Principal Scientist het team Geohydrologie.