project

Zonnepanelen op spaarbekkens

Drinkwaterbekkens vertegenwoordigen een groot oppervlak. Door hier drijvende zonnepanelen op te plaatsen kan effectief energie worden opgewekt. De vraag is echter wat dit voor effecten heeft op de waterkwaliteit. Door middel van monitoring en modellering wordt hier inzicht in verkregen, om de plaatsing van zonnepanelen te kunnen optimaliseren.

Dubbele functie voor drinkwaterbekkens

Drinkwaterbekkens worden gebruikt voor opslag en/of zuivering van oppervlaktewater, maar vertegenwoordigen ook een groot oppervlak. Door hier drijvende zonnepanelen op te plaatsen, kunnen de bekkens ook een belangrijke bijdrage leveren aan de omschakeling naar groene energie. De vraag is echter wat dit voor gevolgen heeft op het ecologisch functioneren van de bekkens én op de kwaliteit van het drinkwater wat eruit geproduceerd wordt.

Wat zijn de effecten van drijvende zonnepanelen op de waterkwaliteit?

Drijvende zonnepanelen hebben een hoger rendement dan zonnepanelen op land, doordat ze optimaal kunnen draaien en doordat koeling via het water kan plaatsvinden. Mogelijk bieden ze ook voordelen voor de waterkwaliteit, doordat ze mengpatronen beïnvloeden, lokaal voor schaduw zorgen en verdamping tegengaan. Tegelijkertijd kan dit juist ook een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Door middel van monitoring van ecologische, fysische en chemische waterkwaliteitsparameters en modellering zal worden geprobeerd het effect op de waterkwaliteit in beeld te brengen.

Optimale benutting van zonnepanelen en drinkwaterbekkens

De studie levert inzicht in de effecten van drijvende zonnepanelen op drinkwaterbekkens op de waterkwaliteit, en welke parameters hierin een belangrijke rol spelen. Daarmee kan een procedé worden ontwikkeld waarmee de drinkwaterbedrijven de gewenste en ongewenste effecten op een specifieke locatie kunnen beoordelen en optimaliseren. Daarnaast wordt een nieuw systeem ontwikkeld gericht op hydraulische processen en waterkwaliteit. Drinkwaterbedrijven kunnen dit gebruiken bij de afweging van kansen voor het plaatsen van drijvende zonnepanelen, en het in kaart brengen van de randvoorwaarden hiervoor.