project

Zonnepanelen op spaarbekkens

Drinkwaterreservoirs hebben een groot wateroppervlak. Het plaatsen van drijvende zonnepanelen op reservoirs kan een effectieve strategie zijn om energie op te wekken. De vraag is echter of en welke effecten zonnepanelen hebben op het water, namelijk in termen van hydrodynamica, waterkwaliteit en ecologie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door monitoring en modellering van water- en ecologieparameters, met als doel de effecten van de zonnepanelen te identificeren en te kwantificeren.

Dubbele functie voor drinkwaterreservoirs

Drinkwaterreservoirs worden gebruikt voor de opslag en/of behandeling van oppervlaktewater, en hebben ook een groot wateroppervlak. Door het plaatsen van drijvende zonnepanelen zouden de reservoirs een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de groene-energietransitie. De vraag is echter of en welke effecten zonnepanelen hebben op het ecosysteem van de reservoirs en op de kwaliteit van het water, dat wordt gebruikt of zal worden gebruikt voor de productie van drinkwater.

Wat zijn de effecten van drijvende zonnepanelen op de waterkwaliteit?

Drijvende zonnepanelen hebben een hoger rendement dan die op land, omdat ze optimaal kunnen werken en omdat ze met water worden gekoeld. Het plaatsen van zonnepanelen op waterreservoirs kan andere voordelen hebben, zoals het bieden van plaatselijke schaduw en het verminderen van de verdamping. Toch kunnen deze effecten ook negatieve gevolgen hebben voor de productie van drinkwater. Door monitoring van fysische, chemische en ecologische parameters, waardoor vervolgens modellering mogelijk is, zal getracht worden de effecten van drijvende zonnepanelen op waterreservoirs te verduidelijken.

Optimaal gebruik van zonnepanelen en drinkwaterreservoirs

Het onderzoek zal kennis opleveren over effecten van drijvende zonnepanelen op het water van drinkwaterreservoirs, namelijk in termen van hydrodynamica, waterkwaliteit en ecologie. Monitoringresultaten zullen worden gebruikt om hydrodynamische en waterkwaliteitseffecten te modelleren. Het project beoogt drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij beslissingen over de implementatie van drijvende zonnepanelen, door informatie te verschaffen over de effecten ervan en mogelijke risico’s en kansen te identificeren.