EU Environmental Technology Verification (ETV)

KWR is beschikbaar als Test Body binnen het programma voor Environmental Technology Verification (ETV) dat de Europese Commissie aanbiedt aan leveranciers van nieuwe innovatieve milieutechnologieën. Dit programma is ontworpen om hen te helpen succesvol de markt te betreden. Daarvoor kunnen zij door een derde partij een Verificatieverklaring laten opstellen over de prestatiekenmerken van hun technologie, op basis van internationaal erkende ISO-normen. Een onafhankelijke ETV-rapportage, die is gebaseerd op betrouwbare testresultaten, geeft potentiële afnemers meer vertrouwen dan de eigen informatie van leveranciers over de prestaties van hun technologie. Dit vermindert het technologisch risico voor kopers van en investeerders in hun technologie en kan de markttoegang en/of het marktaandeel verbeteren.

Hoe werkt ETV?

In het ETV proces beoordeelt een door de EU volgens ISO 17020 geaccrediteerd Verification Body de technologie op initiatief van de ontwikkelaar of leverancier van dat product of die technologie. Deze neemt contact op met een van de Verification Bodies, waarna zij samen de te beoordelen prestatieclaims en het testprotocol vaststellen. Voor het uitvoeren van de testen wordt een onafhankelijke derde partij als Test Body ingeschakeld. Deze onderwerpt de technologie aan de in het testprotocol vastgestelde evaluaties en documenteert de resultaten. Het Verification Body verifieert de prestaties dan op basis van de testresultaten conform ISO 14034 en verleent daarop een Verification Statement waarin de prestaties en overige bevindingen worden gerapporteerd. Het ETV is momenteel open voor technologieën in de domeinen: Water Treatment and Monitoring, Energy Technologies or Materials, Waste and Resources. Meer informatie over het ETV is hier te vinden.

Test Body services door KWR

KWR is als onafhankelijke kennisinstelling actief op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving, met een sterke focus op de vertaling van kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de watersector. KWR beschikt over state-of-the-art-laboratoriumfaciliteiten en een eigen proefhal. KWR is ISO 9001 en 14001 geaccrediteerd, en het laboratorium is daarnaast ook NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd. In het kader van ETV biedt KWR diensten aan als Test Body om de benodigde tests uit te voeren bij KWR in huis of (grootschaliger) op locatie.

Als Test Body verzorgt KWR:

  • ondersteuning bij het opstellen van het testprotocol samen met de technologieleverancier en het Verification Body
  • het uitvoeren van de testen
  • het vastleggen van de resultaten
  • ondersteunen bij de communicatie met het Verification Body bij het doorlopen van het verificatie proces.

KWR faciliteiten – state-of-the-art proefhal en laboratorium

Voor meer informatie over KWR’s diensten als ETV Test Body kunt u contact opnemen met Dr. Joep van den Broeke.

 

Het ETV-programma is een initiatief in het kader van het Eco-Innovation Action Plan van de Europese Commissie.

delen