Aqua Research Collaboration

Kennispartijen duurzaam bij elkaar brengen voor goed gefundeerde projecten

ARC is  een Europees samenwerkingsverband van publieke kennispartijen dat verschillende spelers in de watersector duurzaam bij elkaar brengt. Samen met vier vooraanstaande Europese onderzoeksinstituten is KWR founding member van ARC. Door versterking van de kennisbasis moeten de activiteiten van ARC de Europese watersector helpen een gemeenschappelijke basis te vormen richting Europees beleid.

ARC: Europees samenwerkingsverband van publieke kennispartijen

ARC is  een Europees samenwerkingsverband van publieke kennispartijen met als doel verschillende spelers in de watersector duurzaam bij elkaar te brengen. De samenwerking bestaat uit vijf founding members: toegepaste kennisinstituten uit Europese lidstaten – waaronder KWR – die gezamenlijk in intellectueel en professioneel leiderschap een kritische massa vertegenwoordigen voor de watersector. Het is de missie van ARC om verduurzaming van de Europese watercyclus te versnellen.

KWR is initiatiefnemer van ARC

KWR is initiatiefnemer in de oprichting van ARC. Onze partners in ARC zijn vooraanstaande onderzoeksinstituten die zich richten op de waterketen: SINTEF/NTU (Noorwegen), IWW (Duitsland), CETaqua (Spanje) en LNEC (Portugal). Samen met hen stemmen wij onderzoeksagenda’s af voor goed gefundeerde projecten.

In de ontwikkeling en uitvoering van programma’s en projecten zijn drie lijnen uitgezet:

  • Een Europees onderzoeksprogramma voor de watercyclus.
  • Programma’s voor de implementatie van innovaties in samenwerking met waterschappen, autoriteiten en leveranciers van technologie.
  • Projecten op het gebied van capaciteitsopbouw, samen met lokale en regionale watercyclus-instituten.

Gemeenschappelijke basis voor Europees beleid

Partijen in de watercyclus ondervinden dankzij ARC een versterking van hun kennisbasis. Structurele samenwerking tussen vooraanstaande kennisinstituten leidt tot afstemming van onderzoeksagenda’s en het vergemakkelijken van collectief onderzoek. Eindgebruikers worden in de implementatie van kennis ondersteund. En een goede infrastructuur zorgt ervoor dat de kennis ook beschikbaar is voor andere Europese lidstaten. Al met al moeten de activiteiten van ARC de Europese watersector helpen een gemeenschappelijke basis te vormen richting Europees beleid.

 

delen