prof.dr. Gertjan Medema

prof.dr. Gertjan Medema

  • Principal microbiologist

Gertjan Medema is principal microbiologist. Daarnaast is hij deeltijdhoogleraar Water en Gezondheid aan de TU Delft en visiting Hannah professor aan de Michigan State University. Zijn onderzoek richt zich op het doorgronden van de overdracht van infectieziekten en antibioticaresistentie via watersystemen en hoe dit te voorkomen is met technische en niet-technische beheersmaatregelen. Zijn onderzoek vormt de wetenschappelijke basis voor het ontwerpen van veilige watersystemen. Het onderzoek omvat: (1) het ontwikkelen van methoden voor het detecteren/karakteriseren/brontracering van pathogenen en antibioticaresistentie in het water en in de bodem; (2) zowel observationeel, experimenteel en modelmatig onderzoek naar het voorkomen, gedrag en transport van pathogenen en antibioticaresistentie in watersystemen (afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater, water in de stad, waterhergebruik, aerosolen); (3) het karakteriseren en begrijpen van de verwijdering van micro-organismen door waterzuiveringsprocessen; (4) het integreren van deze kennis in nationale/internationale waterpathogeenmodellen en kwantitatieve risicobeoordeling/beoordeling van gezondheidseffecten; (5) het adviseren over het ontwerp, beleid en regelgeving voor veilige watersystemen. Hij is een internationaal erkend expert en wetenschappelijk coördinator van het WHO Collaborating Centre voor Water Quality and Health. Ook is hij actief bij de werkgroep voor microbiologie van de WHO, adviseur voor EU DG Environment voor richtlijnen voor drinkwater en waterhergebruik, lid van de IWA Strategic Council en van de Health-Related Water Microbiology Specialist Group.