prof.dr. Gertjan Medema

prof.dr. Gertjan Medema

  • Chief Science Officer / Principal microbiologist

Gertjan Medema is chief science officer en principal microbiologist. Daarnaast is hij deeltijdhoogleraar Water en Gezondheid aan de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op het doorgronden van (belemmeringen tegen) het overdragen van infectieziekten via watersystemen als wetenschappelijke basis voor het ontwerpen van veilige watersystemen. Dit omvat: (1) het ontwikkelen van methoden voor het detecteren/karakteriseren/brontracering van pathogenen in het water en in de bodem; (2) het onderzoeken van het optreden, verloop en transport van pathogenen in watersystemen (afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater, watersystemen voor steden, waterhergebruiksystemen, aerosolen) (experimenteel & modellering); (3) het beoordelen van het verwijderen van micro-organismen door waterzuiveringsprocessen; (4) het integreren van deze kennis in nationale/internationale waterpathogeenmodellen en kwantitatieve risicobeoordeling/beoordeling van gezondheidseffecten; (5) het ontwerpen van veilige watersystemen en adviseren in doeltreffende risicobeheersing. Als chief science officer coördineert hij het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de Nederlandse waterbedrijven (BTO) en de onderzoeksstrategie en omgeving bij KWR. Hij is een internationaal erkend expert en wetenschappelijk coördinator van het WHO Collaborating Centre voor Water Quality and Health. Ook is hij actief bij de werkgroep voor microbiologie van de WHO, adviseur voor EU DG Environment voor richtlijnen met betrekking tot waterhergebruik, lid en (voormalig) voorzitter van de IWA Health-Related Water Microbiology Specialist Group en lid van de Gezondheidsraad voor veilig zwemwater.