SIMDEUM

tool

Grip op watervraag voor verduurzaming drinkwaterinstallaties en drinkwaternetten

SIMDEUM

Ons waterverbruik is voorspelbaar. Na het opstaan gebruiken de meeste mensen het toilet. Zij nemen een douche of gaan in bad, of doen dit voor het slapen gaan. Ook het ritme van tandenpoetsen en afwassen volgt een bekend patroon. SIMDEUM (SIMulation of water Demand, and End-Use Model) combineert de voorspelbaarheid van menselijk gedrag met statistieken van waterverbruik en technische specificaties van installaties. Zo krijgt men grip op de watervraag.

De hoge betrouwbaarheid van SIMDEUM maakt ontwerp van duurzame en hygiënische drinkwaterinstallaties met een laag energieverbruik mogelijk. Dat kan in zowel een huishoudelijke omgeving als daarbuiten, zonder in te leveren op waterkwaliteit of comfort. Daarnaast ondersteunt de tool in toepassing en ontwikkeling van modellen die zorgen voor een constante waterkwaliteit in waterleidingnetten.

Gebruikers van SIMDEUM maken, eventueel in afstemming met KWR-experts, afwegingen over de juiste inputparameters, waarna simulaties leiden tot een set aan patronen van de drinkwatervraag. Daarmee kan het gewenste ontwerp worden gemaakt. Voor elk land of elke regio, en voor elk type gebouw, helpt SIMDEUM in verduurzaming van drinkwaterinstallaties en –leidingnetten.

Betere inschatting hydraulische omstandigheden

Er is meer nodig dan een serie metingen om de hydraulica van waterleidingnetten goed te doorgronden. De variaties tussen watervraag in tijd en plaats zijn te groot om vast te leggen. Een betrouwbaar model met een fijnmazige schaal biedt oplossing. SIMDEUM is zo’n model, dat in staat is veel betere inschattingen te maken van daadwerkelijke hydraulische omstandigheden dan voorheen.

SIMDEUM zorgt voor realistischere hydraulische modellen zodat het beter mogelijk is interpretaties te maken van waterkwaliteitsmetingen in het distributienetwerk.Ook leidt dit tot betere voorspellingen van de waterkwaliteit in het drinkwaterleidingnetwerk. Met de verbeterde hydraulicamodellen die uit SIMDEUM voortkomen kunnen waterkwaliteitsmodellen in het drinkwaterleidingnetwerk worden toegepast en ontwikkeld.

Voor een verdere onderbouwing van deze tool is wetenschappelijke kennis onontbeerlijk. Universiteiten worden uitgenodigd om SIMDEUM te gebruiken, hiertoe is een speciale Memorandum of Understanding opgesteld.

SIMDEUM in de praktijk

Hoe breed inzetbaar SIMDEUM is, blijkt uit de uiteenlopende toepassingen in de praktijk.

Momenteel gebruikt waterbedrijf Dunea SIMDEUM als basis voor ontwerprichtlijnen voor zelfreinigende netwerken. Voor 100 tot 200 aansluitingen van uiteenlopende klanten zijn schattingen nodig van de maximale waterbehoefte. Resultaten van de simulaties vormen de basis voor hoe de netwerken er uiteindelijk komen uit te zien.

Het Kennisinstituut Bouw- en Installatietechniek ISSO is hét Nederlandse centrum voor kwaliteitsborging van drinkwaterinstallaties, zowel voor huishoudelijk gebruik als daarbuiten. In het opstellen van richtlijnen voor warm- en koudwatersystemen baseert ISSO zich op resultaten van SIMDEUM simulaties. In de laatste herziene versie van ISSO 55 zijn de ontwerpregels op basis van SIMDEUM opgenomen. De waterwerkbladen verwijzen ook naar deze publicatie.

Wageningen Universiteit heeft SIMDEUM toegepast in een studie naar het gebruik van alternatieven voor drinkwater als spoelwater van toiletten, zoals grijswater en regenwater. Daarmee bewijst de tool zijn inzet voor duurzaamheid.