ir. Andreas Moerman

ir. Andreas Moerman

  • Onderzoeker
  • Projectmanager

Andreas Moerman is onderzoeker en projectmanager in het team Waterinfrastructuur. Op het gebied van assetmanagement werkt hij mee aan een betere registratie en analyse van storingen (USTORE) om te komen tot een betere onderbouwing van het vervangingsbeleid van de drinkwaterbedrijven. Bij het analyseren van storingsgegevens speelt de toepassing van Geografische Informatie Systemen (GIS) een belangrijke rol. Verder is Andreas betrokken bij de ontwikkeling van methoden voor het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses. Op het vlak van waterverbruik werkte hij aan de doorontwikkeling van watervraagsimulatie met SIMDEU