ir. Andreas Moerman

ir. Andreas Moerman

  • Onderzoeker
  • Projectmanager

Andreas Moerman is onderzoeker binnen het team Waterinfrastructuur. Op het gebied van assetmanagement werkt Andreas mee aan een betere registratie en analyse van storingen (USTORE) om te komen tot een betere onderbouwing van het vervangingsbeleid van de drinkwaterbedrijven. Bij het analyseren van storingsgegevens speelt de toepassing van GIS (Geografische Informatie Systemen) een belangrijke rol. Verder is Andreas betrokken bij de ontwikkeling van methoden voor het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses. Op het vlak van waterkwantiteit werkte Andreas aan de doorontwikkeling van watervraagmodelleringen met SIMDEUM om deze methodiek bruikbaar te maken voor het toetsen van warmtapwaterbereiders in woningen. Wat betreft waterkwaliteit werkte Andreas aan de toepassing en ontwikkeling van verschillende modellen voor de berekening van de temperatuur van het drinkwater in het drinkwaterdistributienet en drinkwaterinstallaties. Verder is Andreas sinds 1 januari 2016 aanspreekpunt voor de DPWE projecten op het vlak van drinkwaterinfrastructuur.