ir. Andreas Moerman

ir. Andreas Moerman

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069605
  • andreas.moerman@kwrwater.nl

Andreas Moerman is projectmanager en onderzoeker binnen het team Energie en Circulaire systemen. Binnen de warmtetransitie werkt Andreas aan ontwikkelingen op het gebied van Aquathermie/ TED (Thermische Energie uit Drinkwater) , warmtenetten, waterkwaliteit (o.a. warmtapwaterbereiding) en samenwerking in de ondergrond.
Andreas heeft een achtergrond in Civiele Techniek en Watermanagement/ Waterinfrastructuur. Op het vlak van waterverbruik werkte Andreas aan de ontwikkeling van warmtevraagsimulatie met SIMDEUM om deze methodiek bruikbaar te maken voor het toetsen van warmtapwaterbereiders in woningen. Wat betreft waterkwaliteit werkte Andreas aan de toepassing en ontwikkeling van verschillende modellen voor de berekening van de temperatuur van het drinkwater in het drinkwaterdistributienet en drinkwaterinstallaties. Deze kennis wordt toegepast voor het vraagstuk van het opwarmen van drinkwater in leidingnetten alsook om het aquathermisch potentieel van het drinkwaterleidingnet beter in beeld te brengen.
Andreas is projectmanager van het programma dat KWR uitvoert binnen het WarmingUP-consortium, thema 3 Aquathermie . Daarnaast is Andreas als projectmanager betrokken bij verschillende publiek private samenwerkingen waarin o.a. modellen, kennis en software van KWR gecombineerd worden met softwareproducten en competenties van private partijen die actief zijn in de Nederlandse markt. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij het motto van KWR; ‘bridging science to practice’.
KWR heeft een breed portfolio wat betreft kennis van drinkwaterleidingnetten, o.a. op het gebied van optimalisatie van complexe leidingnetten (Gondwana) . Andreas werkt in samenwerking met verschillende partijen aan oplossingen om deze kennis toepasbaar te maken voor de warmtetransitie.