Transparantx

De drinkwatersector streeft naar meer integratie van technologische innovaties in de ondergrondse drinkwaterinfrastructuur. Deze integratie verloopt meestal traag omdat men voorzichtig omgaat met een goed functionerende drinkwaterinfrastructuur. Drinkwater is een zaak van algemeen belang en elk risico dat de waterkwaliteit of de watervoorziening in gevaar brengt, moet worden vermeden. Bovendien is toegang tot de ondergrondse infrastructuur een kostbare aangelegenheid. Om deze redenen is een hoge mate van vertrouwen in een technologische innovatie noodzakelijk voordat deze wordt ingevoerd in een echt, werkend drinkwaterdistributiesysteem.

TUBES proefopstelling

De TUBES-faciliteit is ontworpen om te fungeren als een tussenstap voor het testen van nieuwe technologieën en methoden, voordat deze worden uitgerold in echte, functionerende drinkwaterdistributiesystemen. Deze faciliteit bij KWR is een compacte, realistische weergave van het Nederlandse drinkwaterdistributienet. Dit wordt weerspiegeld in de componenten waaruit het bestaat (diameters, materialen) en in de haalbare hydraulische omstandigheden (drukken, debieten). De doolhofachtige lay-out van TUBES, met meerdere bochten, verbindingen en hulpstukken, is een bewuste keuze: hierdoor kan TUBES dienen als proeftuin voor opkomende technologieën die door een distributienetwerk zouden moeten navigeren. Er wordt gewerkt aan de bouw van een digitale tweeling van de TUBES-faciliteit die gegevensregistratie en mogelijkheden om de faciliteit te besturen zal omvatten.

Assetmanagement en technologische innovaties testen en onderzoeken

De TUBES-faciliteit biedt mogelijkheden voor verschillende soorten toepassingen:

  • Het testen van asset management strategieën. Voordat nieuwe technologieën worden aangeschaft of opkomende technologieën worden uitgeprobeerd in echte distributienetwerken, is het prettig om de technologie te beoordelen zonder risico op verontreiniging of onderbreking van de drinkwatervoorziening. Door een technologie live in actie te zien, kan de business case voor tactisch assetmanagement nauwkeurig worden bepaald.
  • Technologische innovaties. Het testen van innovaties op een hoog niveau van technologische gereedheid in een gecontroleerde testomgeving is een waardevolle manier om de functionaliteit van een product te meten voordat het commercieel wordt toegepast. Bovendien kunnen in de proefopstelling demonstraties worden gegeven, wat vruchtbare gesprekken met potentiële eindgebruikers mogelijk maakt.
  • Onderzoek: Voor onderzoek op lagere niveaus van technologische gereedheid (theoretische modellen, digitale tweelingen, meettechnieken in beginnende ontwikkelingsfasen) is TUBES een geschikte speeltuin voor benchmarkingdoeleinden.

De TUBES proeftuin gebruiken

KWR werkt graag samen met geïnteresseerde partijen die TUBES-proeftuin willen gebruiken om dringende vragen te beantwoorden. Meer technische informatie over deze faciliteit is te vinden in het document TUBES technical characteristics waarvan u de link hieronder vindt.

 

TUBES biedt gemakkelijke toegang tot een realistisch drinkwaterdistributienetwerk.