Wolter Siegers

Wolter Siegers

  • Onderzoeker
  • 030-6069726
  • Wolter.Siegers@kwrwater.nl
  • 06-10946825

Wolter Siegers is onderzoeker generiek B en werkt al meer dan 30 jaar bij KWR. Hij werkte aan onderzoek naar waterbehandeling voor drinkwater, afvalwater en industrie water. Zijn specialisme is adsorptie, ionenwisseling, NOM karakterisering en metingen aan deeltjes. Een ander belangrijk specialisme van Wolter is het omzetten van onderzoeksvragen in praktisch werk. Verder werkte hij veel met oxidatie, membraan en adsorptieprocessen voor de verwijdering van ongewenste stoffen in water en de biologische stabiliteit van drinkwater. De expertise is opgebouwd door het plannen, uitwerken en uitvoeren van veel projecten op dit vlak. Uiteraard is veel van zijn werk vastgelegd in publicaties en onderzoeksrapporten als hoofd- of coauteur.