Wolter Siegers

Wolter Siegers

  • Onderzoeker

Wolter Siegers is onderzoeker generiek B. Hij werkte aan onderzoek naar waterbehandeling voor drink-, afval- en industrie water. Zijn specialisme is adsorptie aan materialen, NOM karakterisering en metingen aan deeltjes. Een ander belangrijk specialisme van Wolter is het omzetten van onderzoeksvragen in praktisch werk. Verder werkte hij veel met oxidatie, membraan en adsorptieprocessen voor de verwijdering van ongewenste stoffen in water. De expertise is opgebouwd door het plannen, uitwerken en uitvoeren van veel projecten op dit vlak.