Global Water Research Coalition

Samenwerken in kennisontwikkeling voor wereldwijde watervraagstukken

GWRC is een internationaal netwerk voor onderzoek en kennisuitwisseling. KWR is een van de 14 samenwerkende organisaties die lid zijn van GWRC. Behalve een betrouwbare bron van hoogwaardige wetenschappelijke en technische kennis voor waterbeheerders en beleidsmakers draagt GWRC bij aan een effectieve benutting van onderzoeksmiddelen voor een daadkrachtige aanpak van wereldwijde waterthema’s.

Wereldwijd netwerk van toonaangevende onderzoeksinstituten

De Global Water Research Coalition (GWRC) is een wereldwijd netwerk van toonaangevende onderzoeksinstituten in de watersector, gericht op onderzoek en kennisuitwisseling. Leden stemmen onderzoeksagenda’s op elkaar af en voeren gezamenlijke projecten uit. Door grensoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek wordt met GWRC voorzien in de kennis die nodig is om de steeds ingewikkeldere en globale uitdagingen van de hedendaagse watersector tegemoet te treden.

Opgericht in 2002 als non-profitorganisatie heeft GWRC als doel samenwerking in vernieuwend wateronderzoek te stimuleren. Er zijn 13 kennisinstituten lid van GWRC, waaronder KWR. Wij brengen onze kennis en kunde in en benutten de kans om dankzij het netwerk nieuwe kennis te genereren. Gezamenlijk vertegenwoordigt GWRC de belangen van een achterban van ruim 500 miljoen consumenten, wat de toepasbaarheid van het wereldwijde wateronderzoek aanzienlijk vergroot.

Effectieve, kostenbesparende samenwerking

KWR maakt deel uit van het bestuur van GWRC en is mede-ontwikkelaar van de onderzoeksagenda. Ons eigen onderzoek binnen het netwerk stemmen we af op lopende programma’s van andere leden. Dat maakt de samenwerking efficiënt en kostenbesparend. Onderstaande opsomming geeft een beeld van onze GWRC-onderzoeksonderwerpen.

  • Onderzoek naar energie en water, gericht op een wereldwijde inventarisatie van best practices in efficiënt ontwerp en efficiënte bedrijfsvoering in de drink- en afvalwatersector.
  • Onderzoek, gericht op microplastics, antibioticum resistentie, risicobeoordeling, microbiële indicatoren en ondersteuning van standaardisatie in moleculaire methoden.
  • Monitoring van hormoonverstorende stoffen.

Betrouwbare bron van hoogwaardige waterinformatie

Voor waterbeheerders en beleidsmakers vormt GWRC een betrouwbare bron van hoogwaardige wetenschappelijke en technische kennis. Samenwerking van KWR met het internationale netwerk van experts draagt bij aan een effectieve benutting van onderzoeksmiddelen om wereldwijde thema’s over drinkwater, afvalwater en hernieuwbare waterbronnen daadkrachtig aan te pakken.

delen