Transparantx

tool

Bron- en verspreidingsgebieden van verontreinigingen in drinkwaternetwerken identificeren

Contamination Source Toolkit

Wanneer er verontreinigingen in het leidingnet optreden door, bijvoorbeeld, werkzaamheden is het belangrijk om de bron van de verontreiniging zo snel mogelijk op te sporen en te bepalen aan welke klanten er mogelijk besmet water is geleverd. De Contamination Source Toolkit (CST) is gemaakt om dit soort antwoorden te geven.

Op basis van hydraulische berekening kan vanuit een combinatie van waarnemingen worden bepaald wat het waarschijnlijke brongebied in een leidingnetwerk is. Vervolgens kan vanuit dit potentiële brongebied de mogelijke verspreiding van de betreffende verontreiniging worden bepaald.

Waarschijnlijkheid van de herkomst van water op de groene knoop (rechtsboven), van zwart (0) via blauw (laag) naar rood (hoog).

Waarschijnlijkheid van de herkomst van water op de groene knoop (rechtsboven), van zwart (0) via blauw (laag) naar rood (hoog).

Plaatsing van waterkwaliteitssensoren

Maar het programma kan meer. Wanneer een waterbedrijf op pro-actieve wijze mogelijke verontreiniging wil detecteren met bijvoorbeeld waterkwaliteitssensoren, kan CST gebruikt worden om te bepalen op welke locaties deze het beste geplaatst kunnen worden, zodat bijvoorbeeld de detectiekans zo groot mogelijk is. Hiermee wordt het grootste rendement van een investering in een dergelijk sensornetwerk gerealiseerd.

Effectieve mitigatie en afhandeling

Door snel te weten waar een verontreiniging vandaan komt en waar deze naartoe gaat, kan een waterbedrijf effectief maatregelen nemen om de verontreiniging in te dammen en uit het netwerk te verwijderen. Hiermee kan de blootstelling van klanten worden geminimaliseerd en de doorlooptijd van het betreffende incident worden geminimaliseerd.