Kwr watershare optivalves

tool

Betere netwerkprestaties tegen lagere onderhoudskosten

OptiValves

De complexiteit van drinkwaterdistributiesystemen maakt het soms moeilijk de betrouwbaarheid ervan te doorgronden. Voor een betrouwbaar netwerk zijn optimaal werkende afsluiters noodzakelijk. Zij maken plaatselijke afsluiting van het leidingnet mogelijk, wat de gevolgen en risico’s van incidenten op het aangrenzende leidingnet en de daaruit voortkomende onderbreking van de waterlevering voor de klant beperkt.

KWR ontwikkelde een tool, gebaseerd op risicoschattingen en rekening houdend met de kans op falende afsluiters en de effecten daarvan: OptiValves. Gebruik van de tool resulteert in optimale onderhoudsprogramma’s voor afsluiters en betere netwerkprestaties. Voor waterbedrijven betekent dit dat zij op kosteneffectieve wijze de klanttevredenheid kunnen verhogen door het terugdringen van onderbrekingen.

optivalves

OptiValves biedt de gebruiker een optimale tool voor een toegesneden onderhoudsprogramma voor afsluiters in het drinkwaterdistributiesysteem.

Optimaal onderhoudsprogramma voor afsluiters

De werking van OptiValves is tweeledig. Enerzijds beoordeelt de tool onder verschillende omstandigheden de kans op falende afsluiters en hoe hun betrouwbaarheid het best kan worden verbeterd. Anderzijds onderzoekt het de effecten van falende afsluiters in situaties waarbij sommige afsluiters belangrijker zijn dan andere. Samen leiden deze elementen tot een optimaal onderhoudsprogramma voor afsluiters gedurende de levenscyclus van een drinkwaterdistributienetwerk, inclusief verbeterde inspectieprocedures voor individuele afsluiters en onderhoudsprogramma’s voor afsluiters met een cruciale rol in het netwerk.

De OptiValves-tool bestaat uit een uitgebreide handleiding voor evaluatie en verbetering van afsluiterinspectie, plus de door KWR ontwikkelde CAVLAR® software. CAVLAR® ondersteunt de gebruiker bij analyse van optimale onderhoudsschema’s voor afsluiters. Tezamen leidt dit tot een verbetering van de netwerkprestatie en verlaging van de onderhoudskosten.

Voordelen van OptiValves:

• Inzicht in de manier waarop een aangewezen onderhoudsprogramma aan afsluiters bijdraagt aan verhoogde netwerkprestaties tegen verlaagde onderhoudskosten.
• Betere begripsvorming van het effect van afsluiters op de prestatie van drinkwaterdistributiesystemen.
• Verhoogde prestatie van de belangrijkste afsluiters.
• Managementondersteuning op operationeel en tactisch niveau.

105745494

Video – 03:57
Watershare – Cavlar / Optivalves

Ondersteuning van waterbedrijven en Europese distributienetwerken

Voor waterbedrijf Evides heeft KWR OptiValves ingezet om aangepaste formulieren te ontwikkelen voor verbetering van de inspectieprocedure voor afsluiters. Daarnaast gebruiken we onze CAVLAR®-software in verschillende Europese waterdistributienetwerken om gerichte onderhoudsschema’s voor afsluiters te ontwikkelen.

Voor Waterbedrijf Groningen hebben we vastgesteld dat de OLM (Ondermaatse Leveringsminuten) 8% kan afnemen door de juiste afsluiters te onderhouden. Bij onderhoud aan willekeurige afsluiters daalt de OLM slechts met 4%. Inzet van CAVLAR® maakt dus een winst van 50% mogelijk.

106273370

Video – 03:23
Watershare – Wateruse Info and Optivalves