Water Europe

Bevordering van samenwerking in Europees wateronderzoek en innovatie

Water Europe is een Europees technologieplatform met als doel de fragmentatie van de Europese watersector op te heffen. Met een gemeenschappelijke strategie wordt voor de Europese watersector een positie als wereldmarktleider in innovatie en technologie gecreëerd. KWR is bestuurslid (vicevoorzitter) van Water Europe, wat onder meer betekent dat we vorm geven aan Europese onderzoeksprogramma’s die nodig zijn voor toekomstige waterissues. Met het positioneren van waterprojecten in Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s levert Water Europe een actieve bijdrage aan implementatie van innovaties.

Europese watersector als wereldmarktleider

Water wordt in Europa gezien als een economische sector van toenemend belang. Bevolkingsgroei en verstedelijking, toenemende globalisatie en welvaart, en klimaatverandering maken de behoefte aan geavanceerde watervoorziening en sanitatie noodzakelijker dan ooit. Maar fragmentatie staat de slagkracht van de watersector in de weg. Het Europese technologieplatform Water Europe heeft als doel fragmentatie van de Europese watersector op te heffen en gezamenlijk toonaangevend te zijn op het gebied van veilige, schone en betaalbare waterdiensten, met oog voor de natuur.

Water Europe startte in 2004 op initiatief van de EU en is uitgegroeid tot Europees platform voor samenwerking en vormgeving van onderzoeksprogramma’s op het gebied van water. Aandachtsgebieden betreffen stedelijk water, water voor industrie, landbouw en natuur.

KWR: sleutelpositie binnen de Europese watersector

KWR is bestuurslid (vicevoorzitter) van Water Europe , wat onder meer betekent dat we vorm geven aan Europese onderzoeksprogramma’s die nodig zijn voor toekomstige waterissues. Water Europe is een groeiende organisatie met ruim 180 leden: waterbedrijven, technologieleveranciers, beleidsmakers en kennisorganisaties. Met ons lidmaatschap erkennen wij onze sleutelpositie in de Europese watersector. Samen met het technologieplatform hebben we innovatie, expertise, professionaliteit en teamgeest hoog in het vaandel staan.

De activiteiten die we met Water Europe nastreven zijn:

  • Samenwerking in Europa op het gebied van wateronderzoek en –innovatie.
  • Waarborging van Europese groei en concurrentievermogen van de watersector.
  • Levering van oplossingen voor wereldwijde uitdagingen waar toekomstige generaties voor staan.
  • Tegemoet treden van de uitdagingen die horen bij een integraal en duurzaam beheer van waterbronnen.

Water als economische sector

Investeringen in water kunnen de motor zijn voor versnelde economische groei, duurzame ontwikkeling, verbetering van de volksgezondheid en armoedebestrijding. Daarom wordt water hoe langer hoe meer gezien als een economische sector. Water Europe, dat door de Europese Commissie officieel is erkend, draagt bij aan deze ontwikkeling. Het speelt een doorslaggevende rol in het positioneren van waterprojecten in Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s en levert een actieve bijdrage aan de implementatie van innovaties.

Dxkp2eHST0o

delen