project

Alternatieve Bronnen voor Drinkwater

Het waarborgen van de microbiologische veiligheid bij het gebruik van alternatieve drinkwaterbronnen is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Drinkwaterbedrijven onderzoeken daarom de mogelijkheden van nieuwe bronnen, zoals oppervlaktewaterwinning of hergebruik van afval- en regenwater. Deze bronnen kunnen bijvoorbeeld dienen als aanvulling op bestaande centrale watervoorzieningen, maar ook als kleinschalige, decentrale systemen in afgelegen gebieden.

Uitdagingen in waterkwaliteit en veiligheid

De kwaliteit en dynamiek van water uit alternatieve bronnen verschilt van die van bekende bronnen, zoals oppervlaktewater. Hierdoor is het beoordelen en garanderen van microbiologische veiligheid complexer geworden. De concentraties ziektverwekkers in deze nieuwe bronnen variëren namelijk over tijd (dagpatroon, weersinvloeden, seizoenen) en ruimte (locatie, lozingen, effectiviteit van waterzuivering). Daarnaast brengen kleinschalige systemen specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van beheersing en verificatie van biologische veiligheid.

Veiligheid en betrouwbaarheid waarborgen

Het doel van dit project binnen het AMVD-framework is om te onderzoeken hoe de microbiologische veiligheid bij het gebruik van alternatieve drinkwaterbronnen kan worden vastgesteld en beheerd. Daarnaast willen we identificeren waar er nog kennishiaten liggen op dit gebied. Ook willen we een besluitvormingsmethodologie ontwikkelen die drinkwaterbedrijven kunnen gebruiken bij de inzet van alternatieve bronnen.

Onderzoek en ontwikkeling

Voor het onderzoek zullen we bestaande kennis over ziektetransmissie in alternatieve bronnen verzamelen en analyseren om de belangrijkste kennishiaten te identificeren. Hiermee kunnen we een selectie maken van de meest relevante en toepasbare alternatieve bronnen voor Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven. Vervolgens zullen we meerdere microbiologische indicatoren die van belang zijn voor de AMVD-methode meten in deze alternatieve bronnen. Om onzekerheden en mogelijke variaties te beperken, zullen we ook scenario-analyses uitvoeren.

Naar een nieuwe besluitvormingsmethodiek

Met alle verzamelde kennis en data streven we ernaar om een besluitvormingsmethodologie te ontwikkelen die drinkwaterbedrijven kunnen gebruiken om alternatieve bronnen op een veilige manier in te zetten. Het doel is om hiermee onzekerheden en mogelijke variaties te minimaliseren door middel van scenario-analyses.