Watershare

Wereldwijde expertise voor lokale wateruitdagingen

Watershare is een internationaal netwerk van kennisinstellingen en waterbedrijven die zich inzetten voor rechtvaardige wateroplossingen voor iedereen. Door wereldwijde en lokale samenwerking, slaan we een brug tussen onderzoek en praktijk en ontwikkelen oplossingen voor dringende waterproblemen.

De visie van Watershare is om innovaties te ontwikkelen en te implementeren voor een veerkrachtige watertoekomst en hiermee bij te dragen aan Sustainable Development Goal 6 (SDG 6).

Watershare’s achtergrond

Waterbedrijven, onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen over de hele wereld worden geconfronteerd met vergelijkbare vraagstukken bij het ontwerp en beheer van infrastructuren voor de watervoorziening. Ze hebben te maken met dezelfde ontwikkelingen en behoeften – bijvoorbeeld demografische veranderingen, klimaatkwesties, verouderende activa, schaarse hulpbronnen, de vraag naar duurzamere strategieën en operaties. Maar de geproduceerde kennis is vaak fragmentarisch van aard en niet voor iedereen toegankelijk. In 2012 heeft KWR Water Research Institute Watershare opgezet als internationaal platform voor samenwerking en kennisdeling.

Het Watershare-netwerk

Watershare is een internationaal netwerk van waterbedrijven, onderzoeksorganisaties en aanbieders van oplossingen die zich inzetten voor het delen van kennis, expertise en middelen. Leden werken samen en implementeren innovaties voor een veerkrachtige watertoekomst en dragen bij aan het bereiken van Sustainable Development Goal 6 (SDG 6). Watershare telt momenteel 26 zeer betrokken leden, evenals 4 regionale hubs, voor lokale kennisopbouw en -deling.

Watershare: kennis en expertise delen

Regeringen over de hele wereld hebben de verantwoordelijkheid om hun bevolking van gezond drinkwater te voorzien en hun rioolwater en afvalwater veilig te behandelen. Maar in veel landen zijn de watersectoren die met deze taak belast zijn, erg versnipperd. Dit maakt het moeilijk om oplossingen te vinden voor grote, complexe en vaak wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, duurzaamheid en verstedelijking. Het Watershare-platform stelt leden van over de hele wereld in staat hun deskundigheid, ervaring en netwerken te delen met behoud van hun eigen identiteit en onafhankelijkheid. De vier regionale hubs faciliteren de lokale implementatie van de kennis, en delen tegelijkertijd hun expertise over lokale uitdagingen.

Voor meer informatie: www.watershare.eu

delen