Kwr watershare cityblueprint

tool

Steden helpen om toekomstige wateruitdagingen aan te gaan

City Blueprint

Extreme weersomstandigheden waardoor de straten in een oogwenk blank staan. Of langdurige droogte die ertoe leidt dat niet kan worden voldaan aan de waterbehoefte in de stad. Het zijn twee uiterste gevallen die als gevolg van klimaatverandering steeds vaker tot de realiteit behoren, vooral vanwege de toenemende mate van verstedelijking. Deze en andere ontwikkelingen laten steden geen keuze: zij zijn genoodzaakt om hun watercycli aan te passen, want de kosten van nietsdoen zijn bijzonder hoog.

Maar hoe kan een stad snel onderscheid maken tussen welke elementen van de watercyclus al duurzaam zijn, en waar juist aanpassing nodig is? Voor antwoord op deze vraag ontwikkelde KWR de City Blueprint: een praktische communicatieve tool die steden helpt om een passende weg uit te stippelen richting duurzaamheid.

Interactieve tool voor strategische besluitvorming over water in de stad

De kracht van de City Blueprint ligt in het feit dat steden met betrekkelijk weinig inspanning leren inzien hoe zij hun watercyclus services kunnen verbeteren. De ultieme ‘blauwe stad’ komt dankzij deze tool binnen handbereik door het combineren, actief delen en toepassen van best practices.

Voordelen van City Blueprint:

• De City Blueprint is een quickscan: het onthult in één oogopslag de sterke en zwakke punten van de stad. De tool dient mogelijk als de bepalende eerste stap in strategische langetermijnplanning om steden duurzaam en waterbewust te maken.
• City Blueprint is een eenvoudig te begrijpen interactieve tool dat dient voor strategische besluitvorming. De daadwerkelijke beoordeling vindt plaats in samenspraak met bepalende stakeholders, wat leidt tot de definitie van prioriteiten en het vergemakkelijken van publieksparticipatie in het proces van verduurzaming. Dit garandeert de uitkomst in bruikbare resultaten en snelle toegang tot expertise.
• City Blueprint biedt een platform voor bevordering van stad-tot-stad leerprocessen en uitwisseling van best practices. Steden kijken naar elkaars toepassingen om belangrijke praktijklessen te leren.
• De City Blueprint is een zich steeds uitbreidend netwerk met een huidige deelname van 125 steden, verspreid over 50 landen.

De City Blueprint maakt deel uit het European Partnership (EIP) Water. Als onderdeel van het H2020 BlueSCities project adviseren we de Europese Commissie in het opnemen van water en afval in hun ‘Smart Cities’ beleid.

Score van de Blue City Index (BCI) waar deze met de City Blueprint-tool is vastgesteld. Hoe hoger de score, hoe duurzamer de stedelijke watercyclus.

Beloning van ambitieus watermanagement

Het succes van de City Blueprint-benadering van KWR blijkt uit het groot aantal steden dat al gebruik heeft gemaakt van deze tool. In de betreffende gevallen zijn trends en knelpunten geïdentificeerd en beoordelingen gemaakt van de prestaties in water management en water governance. Gedetailleerde case studies zijn gepubliceerd en beschikbaar voor de volgenden steden: Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, Istanbul, Melbourne, Dar es Salaam en Ho Chi Minh stad.

Lokale autoriteiten met een ambitieus water management worden beloond met een goede score in de Blue City Index (BCI): een getal tussen 0 en 10 dat de duurzaamheid van de stedelijke watercyclus karakteriseert. De grote verschillen in BCI laten zien dat steden veel baat kunnen hebben bij onderlinge uitwisseling van hun praktijkervaringen.