project

Waterrotonde Eerbeek

Op het terrein van Industriewater Eerbeek (IWE) heeft een pilot gedraaid voor een circulair watermanagementsysteem. Bestaande installaties zuiveren proceswater van papier- en kartonfabrieken en winnen restproducten voor de landbouw. Het water vormt daarna de basis voor de pilot Waterrotonde Eerbeek. In dit project ondergaat het water diverse behandelingen om circulaire reststromen te winnen, waarna het gezuiverde water retour gaat naar de papier- en kartonfabrieken. Met ondersteuning door de Provincie Gelderland werken diverse partijen samen aan de pilot. KWR was verantwoordelijk voor verschillende aspecten waaronder het meten van microverontreinigingen en membraanintegriteit, brijnmanagement en hergebruik van RWZI-effluent als mogelijke optie om waterverliezen in de waterrotonde aan te vullen.

In Nederland zijn hoge temparaturen en droogte in de zomer steeds normaler. De papier- en kartonindustrie is een grootverbuiker van grondwater. In combinatie met droogte heeft dit echter een forse impact op de lokale Natura 2000 omgeving in Eerbeek. Industriewater Eerbeek (IWE) is sinds de jaren 60 de afvalwaterzuiveraar van drie papierfabrieken. IWE zette in samenwerking met diverse partners, waaronder KWR, een pilot op om een alternatief voor grondwaterwinning te onderzoeken en reststromen terug te winnen. Het project Waterrotonde Eerbeek was het resultaat. 

Maximaliseren van waterhergebruik

Met de start van de pilotfabriek zette Industriewater Eerbeek met samenwerkende partners Nijhuis Saur Industries, NX Filtration, Pure Water Group, REDstack en KWR in op het maximaliseren van het hergebruik van water. De Waterrotonde heeft als doel om te voorkomen dat er jaarlijks 3,6 miljoen kubieke meter grondwater wordt onttrokken, wat gelijk staat aan het drinkwaterverbruik van ongeveer 22.000 huishoudens. Dit initiatief zou moeten helpen bij het behoud van de watervoorraad en het verminderen van de druk op de waterbronnen. Tijdens het project is inzicht verkregen hoe het volledig sluiten van de waterkringloop mogelijk is in combinatie met de vereiste waterkwaliteit. Er is veel potentie voor het sluiten van de waterkringloop en een verantwoord brijnmanagement, waarbij er kansen liggen voor valorisatie van de (schone) brijnstroom door het produceren van chemicaliën, zoals zuur, base en hypochloriet. 

Nanofiltratietechnologie en EDR

Nanofiltratietechnologie werd gebruikt om organische verontreinigingen, kleur, troebelheid, sulfaten en hardheid te verwijderen. Het gefilterde water ging vervolgens door een actief koolfilter om ervoor te zorgen dat de volgende stap, Electrodialysis Reversal (EDR), optimaal kon presteren. Dit EDR maakt gebruik van zogenaamde stacks om zouten van water te scheiden. Het ontzilte water was vervolgens klaar voor hergebruik door de papier- en kartonfabrieken. Voor het project heeft KWR de optimalisatie van de waterbehandelingsprocessen ondersteund (zoals het meten van microverontreinigingen, inclusief PFAS) en brijnmanagement (bijvoorbeeld flocculatie/coagulaties en alternatieve brijnbehandeling). De pilotfabriek kon 10m3/uur productwater produceren.  

Doelstellingen

  • Aantonen dat het productwater voldoet aan de kwaliteitseisen van de papier- en kartonfabrieken. 
  • Produceren van brijnstromen om brijnbehandelingstechnieken te testen en de beste brijnbehandelingsstrategie te definiëren. 
  • Genereren van een set uitgangspunten voor het ontwerp van de “full-scale” waterfabriek op basis van inzichten uit de pilot. 

Hub voor waterhergebruik

In de pilot zijn verschillende innovatieve waterbehandelingstechnologieën getest. In geval van een positieve vervolgactie zal de bouw van de fabriek zelf waarschijnlijk in 2025 beginnen. Daarna zullen de verschillende papier- en kartonfabrieken stap voor stap worden aangesloten om een van de grootste hubs voor waterhergebruik in de internationale papier- en kartonindustrie te creëren. 

De Waterrotonde Eerbeek kan bijdragen aan een duurzaam ecosysteem en kan bovendien anticiperen op aankomende regelgeving met betrekking tot lozingen op oppervlaktewater.