Transparantx

tool

Testomgeving voor onderzoek aan drinkwaterinstallaties

HomeWaterLab

Voor drinkwaterbedrijven is de drinkwaterinstallatie in woningen een blinde vlek, omdat zij na het leveringspunt (de watermeter) geen toezicht uitoefenen. Het distributienet dat zij zelf beheren is al grotendeels aan het oog onttrokken, maar de drinkwaterinstallatie in huis is nog veel onbekender. De dynamiek van stroming in een drinkwaterinstallatie is zeer anders dan die in distributieleidingen. Er zijn bijvoorbeeld veel meer periodes van stilstand, waardoor de drinkwaterkwaliteit flink kan worden beïnvloed. Omdat de drinkwaterkwaliteit wordt beoordeeld aan de keukenkraan, dus na het doorlopen van een deel van de drinkwaterinstallatie, is beter begrip van de drinkwaterinstallatie nodig om ervoor te kunnen zorgen dat het water uit de kraan aan de kwaliteitseisen voldoet.

HomeWaterLab: een één-op-één kopie van een woningdrinkwaterinstallatie

Om meer licht te werpen op de drinkwaterinstallaties in woningen heeft KWR de HomeWaterLab-proefopstelling gebouwd. Deze bootst een drinkwaterinstallatie in een woning na op een één-op-één schaal. Het HomeWaterLab biedt zo een manier om verschijnselen in drinkwaterinstallaties te onderzoeken zonder klanten lastig te vallen. Deze compacte opstelling profiteert van een koppeling met SIMDEUM, waardoor realistische verbruikspatronen kunnen worden toegewezen aan de tappunten. Deze unieke proefopstelling biedt kansen om experimenten onder beheersbare omstandigheden uit te voeren en diverse realistische en extreme verbruikssituaties na te bootsen.

Toepassingsmogelijkheden van het HomeWaterLab

De HomeWaterLab-proefopstelling biedt mogelijkheden voor verscheidene toepassingen.

  • Drinkwaterkwaliteitadvies: Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving (aangescherpte normen, maatschappelijke transities) en in het milieu (verontreinigingen, klimaat) vormen een uitdaging voor de drinkwaterkwaliteit aan de kraan. Onderzoeken in een gecontroleerde omgeving zullen helpen met het vormen van een helderder handelingsperspectief voor actuele vraagstukken.
  • Technologische innovaties: Door producten en/of meettechnieken (ontharders, digitale watermeters, drukmetingen, temperatuursensoren) te testen in een gecontroleerde, realistische testomgeving is praktijkkennis te vergaren voordat ze op de markt komen. Bovendien kunnen bij de opstelling demonstraties worden georganiseerd die vruchtbare gesprekken met potentiële eindverbruikers kunnen opleveren.
  • Onderzoek: Het HomeWaterLab is uiteraard ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de drinkwater- of installatiesector (waterverbruik, degradatie waterkwaliteit, invloed beheersmaatregelen).

Aan de slag met het HomeWaterLab

KWR werkt graag samen met geïnteresseerden om hun dringende vragen met het HomeWaterLab te beantwoorden. Meer technische informatie over de opstelling is beschikbaar in het document HomeWaterLab technical characteristics waarvan u de link hieronder vindt.

 

HomeWaterLab biedt gemakkelijk toegang tot een realistische loodgietersvoorziening.