Transparantx

tool

Softwaretool voor het analyseren van vegetatie opnamen

ESTAR

ESTAR (Eco-Statistical Tool to Analyse Relevés) is een softwaretool voor het analyseren van vegetatie-opnamen (relevés). De input voor ESTAR is een eenvoudige lijst met vegetatie-opnamen. De output is een lijst met ecologische informatie over elke opname, zoals de indeling van elke opname in ecologische klassen voor vochtregime (‘aquatisch’, ‘nat’, ‘vochtig’ en ‘droog’), en de gemiddelde indicatorwaarden voor zoutgehalte, vochtregime, voedselrijkdom  en zuurgraad. Bovendien produceert ESTAR op basis van deze indicatorwaarden schattingen van de pH van de bodem, de gemiddelde grondwaterdiepte en andere fysieke variabelen.

ESTAR gebruikt in verschillende studies

De tool ESTAR is in 2014 door KWR ontwikkeld en sindsdien in verschillende studies toegepast, bijvoorbeeld om indicatorwaarden te relateren aan omgevingsvariabelen, om vegetatietypen te classificeren, om de reactie van vegetatie op waterbeheer en klimaatverandering te modelleren, en om vegetatie- en habitatfactoren in kaart te brengen met behulp van remote sensing technieken.

Average moisture indicator value (mF) of vegetation plots in a nature area calculated using ESTAR

Gemiddelde vochtindicatorwaarde (mF) van vegetatiepercelen in een natuurgebied berekend met ESTAR

Download link tool en handleiding beschikbaar

Via deze link kan ESTAR (als Zip-bestand) worden gedownload. Ook is een Engelstalige gebruikershandleiding van ESTAR is beschikbaar. Neem voor vragen over deze tool contact op met Edu Dorland of Mark Jalink.