Network flow performance

tool

Volumestromen begrijpen voor betere beheersing van het netwerk en het terugdringen van lekverlies

Network Flow Performance

Voor beheerders van waterleidingnetten zijn tijdreeksen van volumestromen in het netwerk, zoals in een District Metered Area (DMA) of in een leveringsgebied, lastig te interpreteren. Ze zijn complex van aard. Die volumestroomtijdreeksen zijn belangrijk bij het constateren van lekkages, onjuiste afsluiterstanden en andere afwijkingen die de continue levering van drinkwater kunnen hinderen.

Om het omgaan met deze uitdagingen voor waterbedrijven te ondersteunen ontwikkelde KWR de Network Flow Performance-tool. Dankzij een duidelijke weergave van wisselende volumestromen gedurende een tijdsinterval is hiermee interpretatie mogelijk van bekende en onbekende processen die van invloed zijn op de volumestromen in het netwerk. Met deze eigenschappen vormt de Network Flow Performance een belangrijke informatiebron voor effectieve terugdringing van lekverlies, inzicht in het gedrag van klanten en beheersing van het distributieproces.

Peter Thienen Henk de Kater A

De Network Flow Performance-tool ondersteunt waterbedrijven bij het terugdringen van lekverlies en verbetering van hun netwerkbeheer, zonder extra investeringen.

Standaardregistraties leveren de data

De Network Flow Performance-tool gebruikt de Vergelijking van Leveringspatroonverdelingenmethode (VLPV-methode) van KWR om data van volumestromen in waterleidingnetwerken te analyseren. Gebaseerd op leveringspatronen gedurende verschillende perioden in een specifiek gebied, geeft CFPD een kwalitatief en kwantitatief beeld van variaties in vraag en in waterverlies als gevolg van lekkage in dat gebied. Dit resulteert in een inzicht dat direct bijdraagt aan effectief operationeel beheer en terugdringen van lekverlies.

Voordelen van Network Flow Performance:

  • De tool maakt gebruik van data die standaard al door waterbedrijven wordt vastgelegd en de tool is onafhankelijk van onderliggende aannamen of onzekerheden, een eigenschap waarmee deze zich onderscheidt van veel andere modellen.
  • Bovengenoemde eigenschap resulteert tevens in kostenbesparing omdat investering voor het genereren van ontbrekende data onnodig is.
  • De tool maakt gebruik van metingen die gedurende het gehele etmaal worden genomen, dit in tegenstelling tot de Minimum Night Flow analyse.
  • Een beperkte resolutie in de tijd(een meting per uur) vormt geen belemmering.
  • De methode is erg robuust voor eventuele hiaten in datareeksen.
Complexe volumestroomtijdreeksen worden omgezet in gemakkelijk af te lezen diagrammen, waaruit de relevante informatie direct naar voren komt.

Complexe volumestroomtijdreeksen worden omgezet in gemakkelijk af te lezen diagrammen, waaruit de relevante informatie direct naar voren komt.

VLPV-methode in de praktijk

De VLPV-methode die ten grondslag ligt aan de Network Flow Performance-tool werd in 2011 door KWR voor waterbedrijven ontwikkeld en in 2012 bij twee van hen getest: PWN en Evides Waterbedrijf. In beide gevallen leidde dit tot het achterhalen van de oorzaken van inconsistenties in de waterbalans en tot beter inzicht in het eigen netwerk en de data die de bedrijven over zichzelf verzamelen. Ook geven de waterbedrijven aan dat de tool behalve voor het constateren van lekverlies goed bruikbaar is voor effectieve monitoring met daaruit voortkomend de aanpassing van het operationele management.

(Door)ontwikkeling van de VLPV-methode vond plaats binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven. Daarnaast heeft KWR deelgenomen aan het Europese INCOM-project om de methode in te zetten voor onderzoek aan de grote dataset van Eau de Paris, het waterbedrijf van de stad Parijs.