Kwr watershare cleanmembrane

Aangroei op membranen is één van de vele mechanismen van membraanvervuiling. Die vervuiling is verantwoordelijk voor operationele problemen, negatieve milieueffecten en afname van de productkwaliteit. Het aanvoerwater is afkomstig van uiteenlopende bronnen, zoals grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en zeewater. Met hogedruk membraanfiltratie worden hieruit in één stap deeltjes en organische microverontreinigingen verwijderd, terwijl dit gelijktijdig zorgt voor desinfectie, ontharding en ontzilting.

Beheersing van membraanvervuiling en schade aan membranen is mogelijk door optimalisatie van processen die voorafgaan aan de waterbehandeling, een beter ontwerp van membraaninstallaties, optimale membraanselectie en regelmatige reiniging van de membranen. Op basis van twintig jaar ervaring ontwikkelde KWR de Clean Membrane-tool dat een diagnose kan stellen over welk type vervuiling of schade optreden in een membraaninstallatie. Op basis van de diagnose geeft het ook een indicatie over beheersing van de problemen. Dit kan helpen in een stabielere bedrijfsvoering van de installatie.

DPW (demiwaterproductie) installatie van Evides in de Botlek, die gebruikmaakt van de AiRO technologie.

DWP (demiwaterproductie) installatie van Evides in de Botlek, die gebruikmaakt van de AiRO technologie.

Opstellen van een juiste behandelings- en preventiestrategie

De Clean Membrane-tool bestaat uit karakterisering van de aard en ernst van vervuiling en schade aan membranen en hoe deze onder controle kan worden gebracht. Dit gebeurt op grond van de operationele omstandigheden van de membraaninstallatie. Hiermee kunnen waterbedrijven een juiste behandelings- en preventiestrategie opstellen.

Aanvullend onderzoek op basis van de uitkomsten van de tool is mogelijk nadat deze op locatie is getest. Daarnaast is in sommige gevallen een nadere inspectie van het membraan vereist voordat advies mogelijk is.

Voordelen van Clean Membrane:

• Adequaat inzicht in de aard en ernst van membraanvervuiling en schade, inclusief beheersing en tegengaan hiervan door middel van een optimale strategie.
• Stabiel operationeel management van membraaninstallaties.

AiRO: voorbeeld van duurzame en kosteneffectieve membraanfiltratie

De Clean Membrane-tool maakt bijvoorbeeld door een robuuste voorbehandeling de aangroei van membranen beheersbaar. De deeltjes die fouling veroorzaken worden afgevangen voordat zij het water kunnen bereiken.

Een ander membraanontwerp is AiRO. Dit is een door KWR ontwikkelde lucht/water zuivering die dankzij periodieke ontstopping van membranen het optreden van extreme fouling tegengaat. In 2010 vond de eerste ingebruikname van een AiRO-installatie plaats. Dit gebeurde bij Evides Industriewater, een belangrijke industriële waterpartner in de Benelux. Resultaten waren een daling in energieverbruik van 10% en afname in toegevoegde chemicaliën van 95%: een duurzame en kostenbesparende oplossing.

106268783

Video – 02:30
Watershare – Recovering water