dr. Peter van Thienen

dr. Peter van Thienen

  • Principal Scientist
  • 030-6069602
  • peter.van.thienen@kwrwater.nl
  • 06-54293706

Peter van Thienen is principal scientist in het team Hydroinformatica. Vanuit zijn achtergrond als kwantitatief natuurwetenschapper houdt Peter zich, samen met een aantal collega’s, bezig met het drinkwatersystemen vanuit een kwantitatief en modelmatig oogpunt. Kernwoorden zijn hierbij mathematisch-fysische modellen en optimalisatie. Daarbij is het uitgangspunt om een simpel concept om te zetten in een krachtig stuk gereedschap. Enkele voorbeelden zijn de analyse van volumestroomgegevens voor het begrip van het netwerk en de constatering van lekken (o.a. de ontwikkeling van de VLPV-methode, geïntegreerd in de Callisto-tool), de numerieke optimalisatie van het ontwerp van meet- en drinkwaternetwerken (ontwikkeling van de Contamination Source Toolkit en het Gondwana-platform), de initiatie van de ontwikkeling van een inspectierobot voor drinkwaterleidingen (Ariel, vervolgd in het AIR-project), en probabilistische simulatie van drinkwaternetwerken. Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden in zijn geschreven werk en activiteiten bij KWR. Peter is verder coördinator van het BTO-onderzoeksthema hydroinformatica en trekker of kwaliteitsborger van diverse projecten op dit vlak.