dr. Peter van Thienen

dr. Peter van Thienen

  • Senior onderzoeker

Peter van Thienen is senior onderzoeker. Vanuit zijn achtergrond als kwantitatief natuurwetenschapper houdt Peter zich, samen met een aantal collega’s, bezig met het drinkwaterdistributienet vanuit een kwantitatief en modelmatig oogpunt. Kernwoorden zijn hierbij mathematisch-fysische modellen en optimalisatie. Daarbij is het uitgangspunt om een simpel concept om te zetten in een krachtig stuk gereedschap. Enkele voorbeelden zijn de analyse van volumestroomgegevens voor het begrip van het netwerk en de constatering van lekken (o.a. de ontwikkeling van de VLPV-methode, geïntegreerd in de Callisto-tool), de numerieke optimalisatie van het ontwerp van meet- en drinkwaternetwerken (ontwikkeling van de Contamination Source Toolkit en het Gondwana-platform), en de initiatie van de ontwikkeling van een inspectierobot voor drinkwaterleidingen (Ariel, vervolgd in het AIR-project). Deze vinden toepassing in Bedrijfstakonderzoek-, TKI- en adviesprojecten, en ook internationaal in Watershareverband.