dr. Peter van Thienen

dr. Peter van Thienen

  • Chief Information Officer

Peter van Thienen is Chief Information Officer van KWR. Hij is verantwoordelijk voor het coördineren van Hydroinformatica een combinatie van wateronderzoek en informatietechnologie. Vanuit zijn achtergrond als kwantitatief natuurwetenschapper houdt Peter van Thienen zich samen met een aantal collega’s bezig met het drinkwaterdistributienet vanuit een kwantitatief en modelmatig oogpunt. Kernwoorden zijn hierbij mathematisch-fysische modellen en optimalisatie. Hierbij is het uitgangspunt om een simpel concept om te zetten in een krachtig stuk gereedschap. Enkele voorbeelden zijn de analyse van volumestroomgegevens ten behoeve van het begrip van het netwerk en de constatering van lekken (o.a. de ontwikkeling van de VLPV-methode), de numerieke optimalisatie van het ontwerp van netwerpen (ontwikkeling van het Gondwana-platform), en de initiatie van de ontwikkeling van een inspectierobot voor drinkwaterleidingen (Ariel). Deze vinden toepassing in Bedrijfstakonderzoek-, TKI- en adviesprojecten, en ook internationaal in Watershare(r) verband.