project

Effect van temperatuur op groei van opportunistische ziekteverwekkers

Hoe beïnvloedt de stijging van de drinkwatertemperatuur de groei van bepaalde opportunistische ziekteverwekkers in het drinkwaterdistributiesysteem? Om dat uit te vinden, voegen we deze ziekteverwekkers toe aan een testopstelling die de normale situatie in het distributiesysteem nabootst, inclusief variërende watertemperaturen. De bevindingen uit dit onderzoek geven ons inzicht in de risico’s die ontstaan wanneer de temperatuur van het drinkwater stijgt tot boven 25°C. Met deze kennis kunnen drinkwaterbedrijven beslissen of er maatregelen nodig zijn om deze risico’s te verminderen.

De stijgende temperaturen van het drinkwater in het distributiesysteem en de mogelijke risico’s voor de groei van opportunistische ziekteverwekkers nemen toe. In warme jaren werd de norm voor drinkwater van 25°C vaker overschreden, wat naar verwachting door klimaatverandering en de energietransitie alleen maar erger zal worden. Dit zorgt ervoor dat drinkwaterbedrijven steeds meer vragen krijgen over de effecten van ondergrondse warmtenetten op de temperatuur van het drinkwater en andere hotspots. Deze factoren leiden tot nog hogere temperaturen in drinkwatersystemen en vergroten het risico op volksgezondheidsproblemen door opportunistische ziekteverwekkers.

Het potentiële risico van hogere temperaturen

Om meer inzicht te krijgen, kunnen drinkwaterbedrijven onderzoek doen naar de invloed van constante temperaturen (15 tot 30°C) op de groei van opportunistische ziekteverwekkers onder verschillende omstandigheden in het distributiesysteem. Eerdere studies hebben aangetoond dat toenemende temperaturen kunnen leiden tot een verhoogd gezondheidsrisico, maar deze werden uitgevoerd onder optimale groeicondities. Het blijft echter onduidelijk hoe verhoogde temperaturen onder normale condities in het systeem tot groei van opportunistische ziekteverwekkers zullen leiden.

Om dit te onderzoeken, kijken we naar de drinkwatertemperaturen gedurende een periode van 10 jaar, inclusief variaties gedurende de dag en de seizoenen. Op basis hiervan worden experimenten uitgevoerd om het effect van temperatuur, leidingmateriaal, stroomsnelheid en type drinkwater op de groei van vijf opportunistische ziekteverwekkers te bepalen. Door deze resultaten te analyseren met behulp van een risicoanalyse kunnen we inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Doel en impact van het project

Het uiteindelijke doel van dit project is om te bepalen wat de invloed is van opwarming van drinkwater op de groei van opportunistische ziekteverwekkers onder normale omstandigheden in het distributiesysteem. Dit biedt waardevolle informatie voor drinkwaterbedrijven om passende maatregelen te nemen en het risico op groei van opportunistische ziekteverwekkers te beperken. De resultaten kunnen ook gebruikt worden in gesprekken met de overheid en andere belanghebbenden om eventuele aanpassingen aan de wettelijke norm voor drinkwatertemperatuur te bespreken.