project

Toekomstverkenning en strategieontwikkeling

Om tijdig kansen en bedreigingen te herkennen en daarop als maatschappij doeltreffend te reageren, moeten we de toekomst verkennen. Binnen Public Design for Water richt het kennisdomein Toekomstverkenning en strategieontwikkeling zich specifiek op deze activiteit. Wij scannen de horizon op zoek naar maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, onder meer voor drinkwaterbedrijven en waterschappen maar ook integraal en samen met alle belanghebbenden in een gebied, en ontwikkelen op basis daarvan toekomstscenario’s.

Methodes en projecten binnen Toekomstverkenning en strategieontwikkeling

In onze leeralliantie DWSI gebruiken we denktanksessies en sociaal leren om samen met strategen en beleidsadviseurs betekenis te geven aan de ontwikkelingen die we signaleren. We definiëren de bijhorende kansen en risico’s voor de watersector, brengen de huidige paradigma’s in kaart en ontwikkelen strategische bouwstenen om veranderingen in gang te zetten. Dit levert input voor het agenderen van onderzoek, om prioriteiten te definiëren voor innovatieprogramma’s, maar ook om concrete maatregelen te kiezen en beslissingen te nemen.

Ook ontwikkelen wij toekomstscenario’s die dienen als stip op de horizon voor beleidsontwikkeling en planvorming. Voor de waterschappen organiseren wij een Leergang Scenario Denken om te leren omgaan met complexiteiten en onzekerheden van de toekomst. Door middel van backcasting maken we deze plannen concreet. Toekomstverkenning doen wij voor organisaties individueel, maar steeds vaker ook binnen gebiedsprocessen of voor samenwerkingsverbanden. Zo helpen wij de maatschappij om te gaan met toekomstige veranderingen en te sturen op maatschappelijke waarde.