World Health Organization

KWR is WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

KWR is een Collaborating Centre (CC) van de World Health Organization. Dat we een interessante partner zijn voor de WHO komt vanwege onze expertise op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid, gebaseerd op ruim veertig jaar onderzoek. Als CC voeren we uiteenlopende werkzaamheden uit. Het opereren van de Nederlandse watersector binnen de WHO betekent een toename in zeggingskracht op internationale schaal en betrokkenheid bij mondiaal waterbeleid en regelgeving.

Samenwerkende kennisinstituten leveren gespecialiseerd advies

KWR is sinds 2013 door de World Health Organization aangewezen als Collaborating Centre (CC) on Water Quality and Health. Onder de paraplu van de Verenigde Naties kunnen CC’s zelf onderzoek initiëren. De VN is een belangrijke speler in het veld van internationaal waterbeleid.

CC’s zijn instituten die in een langdurig samenwerkingsverband de WHO helpen met de werkzaamheden en het halen van de doelstellingen. Via deze samenwerkingen krijgt de WHO toegang tot de beste instituten ter wereld en tot de institutionele capaciteit die het nodig heeft. Wereldwijd zorgen 15 CC’s op het gebied van water en sanitatie voor het verzamelen van gegevens voor WHO-rapporten, het organiseren van bijeenkomsten of het ontwikkelen van richtlijnen. De WHO werkt samen met kennisinstituten zoals KWR omdat het vaak gespecialiseerd advies nodig heeft. Op grond van ruim veertig jaar onderzoek in waterkwaliteit en gezondheid hebben we veel expertise in huis. Dat maakt ons een interessante partner voor de WHO.

KWR voldoet aan WHO-eisen voor Collaborating Centres

Dat KWR een Collaborating Centre van de WHO is, ervaren wij als erkenning door de nationale autoriteiten en internationale gemeenschap. We voldoen aan eisen zoals een hoge kwaliteit van wetenschappelijk en technisch leiderschap in ons vakgebied, met een significant aantal hoog gekwalificeerde medewerkers. Ook onze hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten en sterke werkrelatie met waterbedrijven en instituten in binnen- en buitenland spelen in de aanwijzing als CC een rol. Deze positie zien we als een kans bij uitstek om de zichtbaarheid en reikwijdte van ons onderzoek te vergroten. Daarnaast maakt het op internationaal niveau samenwerking met andere CC’s mogelijk. Het gaat hierbij onder meer om het uitwisselen van informatie, het samenbrengen van middelen en het ontwikkelen van technische samenwerkingen.

Ons onderzoeksinstituut voert als Collaborating Centre de volgende werkzaamheden uit voor de WHO:

Verzamelen, samenbrengen en verspreiden van informatie

Updaten van kwaliteitsrichtlijnen rond drinkwater, afvalwater en recreatiewater. Het maken van richtlijnen, een handboek en methoden rond toxines van cyanobacteriën. Het organiseren van gezamenlijke WHO/IWA-workshops op International Water Association (Specialist Group)-conferenties.

Ontwikkelen van evidence-based technische hulpmiddelen

Implementatie van kwantitatieve microbiologische risicobeoordeling als onderdeel van WHO-richtlijnen rond drinkwaterkwaliteit, veilig water en hergebruik van water, inclusief ontwikkeling van praktische tools voor speciale doelgroepen.

Specialistische training en scholing microbiologische en chemische waterkwaliteit en risicobeoordeling

Training in het gebruik van tools rond QMRA en gezondheidsdoelen. Training in toezicht op (drink)waterkwaliteit door ontwerpen, prioriteren en monitoren van programma’s zonder verlies van laboratoriumcapaciteit.

Testlaboratorium voor Household Water Treatment (HWT) Systems

HWT Systems zijn waterzuiveringssystemen voor het terugdringen van kindersterfte in ontwikkelingslanden als gevolg van diarree. Naasthet NSF in de Verenigde Staten is ons instituut het enige testlaboratorium voor HWT Systems voor de WHO. Dit weerspiegelt de hoogwaardige kwaliteit van onze faciliteiten. Wij stellen onder meer protocollen op, breiden ervaringen in het toepassen van specialistische methoden uit, testen de effectiviteit van HWT systemen en rapporteren resultaten aan de WHO.

Toepassingen van Household Water Treatment: 1. Het actieve-koolfilter van de kraan verwijdert organisch materiaal uit het water. Het membraan verwijdert de micro-organismen. 2. De UV-straling van de zon doodt de micro-organismen in het water. 3. De poreuze pot (van klei) – waar het water langzaam doorheen sijpelt – is een vorm van filtratie die micro-organismen verwijdert uit het water.

Toepassingen van Household Water Treatment: 1. Het actieve-koolfilter van de kraan verwijdert organisch materiaal uit het water. Het membraan verwijdert de micro-organismen. 2. De UV-straling van de zon doodt de micro-organismen in het water. 3. De poreuze pot (van klei) – waar het water langzaam doorheen sijpelt – is een vorm van filtratie die micro-organismen verwijdert uit het water.

Hulp bij watergerelateerde ziekte-uitbraken en epidemieën

Bieden van technische hulp en inzet van specifieke kennis en expertise, bijvoorbeeld door het opsporen van besmettingsbronnen, het inrichten van behandelcentra voor ebola-patiënten, het aanwijzen van fouten in systemen en het zorg dragen voor het uitwerken van verbeteringen.

Meer zeggingskracht voor Nederlandse watersector

Door te opereren binnen de grote internationale context van de WHO krijgt het werk van de Nederlandse watersector meer zeggingskracht en betrokkenheid bij mondiaal waterbeleid en regelgeving. Het doel van de WHO is om bij te dragen aan het hoogst mogelijke gezondheidsniveau voor alle wereldburgers. Daarom stelt de organisatie beleidsnormen en standaarden op, bijvoorbeeld op het gebied van water. Hiervoor verzamelt de WHO specialistische kennis en vertaalt deze naar de wereldwaterpraktijk. Juist op dat gebied heeft KWR veel in te brengen. We hebben ruime ervaring op het gebied van bridging science to practice. Met onze resultaten kan de WHO nationale overheden helpen de juiste keuzes te maken. En leveranciers hebben met producten die door een WHO Collaborating Centre volgens internationale kwaliteitseisen zijn getest een sterke positie op de markt.

delen