World Health Organization

KWR is WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

KWR is sinds 2013 een Collaborating Centre (CC) on Water Quality and Health van de World Health Organization WHO. Als CC voert KWR uiteenlopende werkzaamheden uit ten dienste van de wereldwijde volksgezondheid.

KWR is door de World Health Organization, een specialized organisation van de Verenigde Naties VN, aangewezen als Collaborating Centre (CC) on Water Quality and Health. Deze aanstelling is eind 2021 voor de tweede keer vernieuwd. Onder de paraplu van de WHO kunnen CC’s zelf onderzoek initiëren. De WHO is een belangrijke speler in het veld van internationaal gezondheidsbeleid. Via CC’s krijgt de WHO toegang tot de hoogwaardige institutionele capaciteit die het nodig heeft om werkzaamheden uit te voeren en doelstellingen te halen. KWR levert onder meer gespecialiseerd advies, voortbouwend op meer dan vijftig jaar onderzoek in waterkwaliteit en gezondheid.

CC’s gaan een langdurig samenwerkingsverband aan met de WHO. Wereldwijd zorgen 13 CC’s op het gebied van water en sanitatie voor het verzamelen van gegevens voor WHO-rapporten, het organiseren van bijeenkomsten of het ontwikkelen van richtlijnen.  De aanstelling tot CC ervaart KWR als erkenning door de internationale gemeenschap voor  een hoge kwaliteit van wetenschappelijk en technisch leiderschap in ons vakgebied, met een significant aantal hoog gekwalificeerde medewerkers. Ook onze hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten en sterke werkrelatie met waterbedrijven en instituten in binnen- en buitenland spelen in de aanwijzing als CC een rol. De aanstelling tot CC biedt mooie kansen voor (internationale) samenwerking met andere CC’s voor het uitwisselen van informatie, het samenbrengen van middelen en het ontwikkelen van technische samenwerkingen.

Resultaten tussen 2013 en 2022:

KWR heeft in de afgelopen jaren als Collaborating Centre van de WHO onder meer gezorgd voor:

Doelen voor de komende jaren

Het werkplan van het KWR Collaborating Centre omvat de komende jaren onder meer:

  • Op verzoek beoordelen van diverse soorten snelle E. coli testkits voor de waterkwaliteit
  • Technische input geven over drinkwaterkwaliteit bij de revisie van de WHO Guidelines for Drinking-water Quality
  • Trainen van diverse nationale instituten op het gebied van waterkwaliteitmonitoring
  • Technische ondersteuning bij de ontwikkeling van WHO richtlijnen rond de milieu-aspecten van WASH (water, sanitation and hygiene) en antibioticaresistentie, rioolsurveillance van SARS-COV-2 en hergebruik.
  • Disseminatie van WHO richtlijnen naar de water- en sanitatiesector via internationale en regionale fora en kanalen.
delen