Allied Waters

Publiek-private samenwerking met het oog op internationaal valoriseren van kennis

Allied Waters is een internationale publiek-private samenwerking gericht op het commercialiseren van game changing innovaties in de waterketen, met als oogmerk bij te dragen aan de circulaire economie. KWR is een van de kennispartners van Allied Waters en ziet dit als een waardevolle manier om wetenschap te vertalen naar de markt. Producten krijgen een meerwaarde door er innovatieve, specifieke kennis aan toe te voegen.

Drijvende kracht van circulaire economie

Allied Waters staat voor een internationale publiek-private samenwerking gericht op het commercialiseren van game changing innovaties in de waterketen, als drijvende kracht van de circulaire economie. Hiertoe werken kennisinstituten samen met ambitieuze ondernemingen, en fungeert de Nederlandse watersector als referentie. Allied Waters getuigt van de ambitie om oplossingen voor grote waterproblemen te bewerkstelligen, zowel in Europa als daarbuiten.

Kennis vertalen naar de markt

KWR ziet Allied Waters als een waardevolle manier om wetenschap te vertalen naar de markt. Als kennisinstituut maken we deel uit van het bestuur van Allied Waters, naast bestuursleden uit de publieke sector en het bedrijfsleven. We zijn kennispartner in het SALutions Collab: een eerste samenwerkingsverband van Allied Waters, gericht op het commercialiseren van ondergrondse waterberging (Subsurface Water Solutions, SWS). Een tweede collab is UPcycles dat staat voor hergebruik en ‘upcycling’ van reststoffen uit de (drink)waterzuivering.

Binnen Allied Waters zijn collabs de motor achter onderzoek en innovatie. Collabs zijn zorgvuldig samengestelde teams, bestaande uit leden van een onderzoeksinstituut, een bedrijf en (optioneel) een eindgebruiker. Ze vormen een unieke combinatie tussen expertkennis, praktische ervaring en onderzoek, advies en techniek.

Meerwaarde door innovatieve, specifieke kennis

Allied Waters zorgt voor de ontwikkeling en commercialisering van duurzame producten en diensten voor de wereldmarkt. Voortbouwend op bestaande kennis en kunde van de watersector vinden unieke producten en diensten hun weg naar de markt, met meerwaarde als gevolg van toegevoegde innovatieve, specifieke kennis.

delen