Europees onderzoek

Horizon 2020 - Horizon Europe - Overige Europese projecten

Met deelname aan Horizon 2020 en andere Europese onderzoeksprojecten onderstreept KWR het belang dat wij als toegepast onderzoeksinstituut hechten aan de wisselwerking tussen de publieke en private sector in internationaal verband. Samen met vooraanstaande Europese kennisinstituten, waterbedrijven, industrie en technologieleveranciers dragen we oplossingen aan voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij richten we ons onder meer op gezondheid, veiligheid, infrastructuur, klimaatverandering en de circulaire economie. Op het gebied van wetenschappelijke vernieuwing zoeken we internationale samenwerking met universiteiten.

Horizon 2020

Horizon 2020 is een groot Europees onderzoeksprogramma met als doel het Europese concurrentievermogen te vergroten. In samenspraak tussen de publieke en private sector werkt KWR binnen Horizon 2020 aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing. Voor waterbedrijven en andere eindgebruikers betekent deelname aan projecten van het onderzoeksprogramma dat zij een Europees perspectief op innovatie krijgen.

Het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 (2014-2020) geeft met €80 miljard een impuls om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing. Met de ontwikkeling van innovatie en industrie is het doel het concurrentievermogen van Europa te vergroten.

Horizon 2020 Projecten

We zijn actief betrokken in de volgende Europese Horizon 2020 onderzoeksprojecten:

 • AQUARIUS (2017-2020): Proposes disruptive improvements in laser-based water sensing.
 • AQUASPICE (2020-2024): Advances Sustainability of Process Industries through Digital and Circular Water Use Innovations
 • ARSINOE (2021-2025): Shapes the pathways to resilience by bringing together Systems Innovation Approach (SIA) and Climate Innovation Window (CIW) to build an ecosystem for climate change adaptation solutions.
 • B-Watersmart (2020-2024): Accelerates the transformation to a water-smart economy and society in European coastal regions, building on the vision of Water Europe.
 • Fiware4Water (2019-2022): Creates the ecosystem for the next generation of internet services linked to smart city initiatives.
 • IMPETUS (2021-2025): Accelerates Europe’s climate adaptation strategy to become the world’s first climate-neutral continent by 2050.
 • NextGen (2018-2022): Creates the next generation of water systems and services for the circular economy. (KWR coördineert dit project)
 • NEXOGENESIS (2021-2025): Supports and informs the development of next-generation effective and intelligent water-related policies to manage resources properly.
 • PATHOCERT (2020-2023): Strengthens the coordination capability of the first responders in handling waterborne pathogen contamination events.
 • ULTIMATE (2020-2024): Demonstrates water-smart industrial symbiosis,  at 9 large scale sites across Europe, through enabling technologies. (KWR coördineert dit project)
 • WATERMINING (2020-2024): Develops the next-generation water-smart management systems.

Horizon Europe: de opvolger van Horizon 2020

Horizon Europe is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie met een budget van 95,5 miljard Euros. Het streeft naar een missiegerichte aanpak met duidelijk gedefinieerde doelstellingen. Het Horizon Europe programma pakt de klimaatverandering aan, helpt de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken en stimuleert het concurrentievermogen en de groei van de EU. Het programma stimuleert samenwerking en versterkt de impact van onderzoek en bij het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van EU-beleid. Het ondersteunt het creëren en beter verspreiden van excellente kennis en technologieën om mondiale uitdagingen aan te pakken. Het programma is in de zomer van 2021 van start gegaan.

Overige Europese projecten

En ook in de volgende Europese projecten is KWR actief betrokken:

 • EUSEME (2019-2021): Develops new approaches to monitor emerging drug problems in Europe through wastewater-based epidemiology. (KWR coördineert dit project)
 • HEATSTORE (2018-2021): Researches Underground Thermal Energy Storage to facilitate the transition of the heating and cooling sector to low-carbon solutions.
 • REWATCH (2016-2020): Researches water reuse in the petrochemical industry.
 • SPECTORS (2016-2020): Unlocks the market potential of civilian drone technology through sensor innovations for remote sensing and remote monitoring.
 • Water-Futures (2021-2027): Develops a theoretical and practical basis for designing water systems.

Afgeronde projecten

De volgende Europese onderzoeksprojecten waar we actief in betrokken waren zijn afgerond:

 • ANSWER (2015-2019): Researches the transmission of antibiotics and antibiotic resistance in wastewater to humans and the environment via the soil, water and crop.
 • Bingo (2015-2019): Reduces the uncertainty of climate predictions at the local and regional level, and develop appropriate response strategies.
 • Bluecities (2015-2017): Generates recommendations on how water and waste can also be integrated, so as to make the Smart City policy even smarter.
 • Sim4Nexus (2016-2020): Investigates bio-physical and policy interlinkages across the five Nexus domains.
 • SUBSOL (2015-2018): Targets a market breakthrough of SWS as robust answers to freshwater resource challenges in coastal areas. (KWR coördineerde dit project)
 • POWER (2015-2019): Develops an integrated approach to urban water management through a combination of social, technological and political innovation.
 • STOP-IT (2017-2021): Researches physical and cyber protection of critical water infrastructures.
 • Wat-Qual (2018-2019): Assesses water quality in drinking water distribution systems.

Europees perspectief op uitdagingen watersector

Voor waterbedrijven betekent deelname aan Europese projecten dat zij dichtbij bronnen van innovatieve kennis en expertise zitten. In Europees verband versterken zij hun netwerk en leren zij van elkaars oplossingen, wat zorgt voor een ruimer perspectief op uitdagingen waarmee de watersector kampt. Dit vergroot de effectiviteit waarmee waterbedrijven en andere eindgebruikers kunnen opereren.

 

delen