Samenwerking

Impuls voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing

Horizon 2020

Horizon 2020 is een Europees onderzoeksprogramma met als doel het Europese concurrentievermogen te vergroten. In samenspraak tussen de publieke en private sector werkt KWR binnen Horizon 2020 aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing. Voor waterbedrijven en andere eindgebruikers betekent deelname aan projecten van het onderzoeksprogramma dat zij een Europees perspectief op innovatie krijgen.

Horizon 2020: Europees programma voor onderzoek en innovatie

Het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 (2014-2020) geeft met €80 miljard een impuls om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing. Met de ontwikkeling van innovatie en industrie is het doel het concurrentievermogen van Europa te vergroten.

Schematische weergave van ondergrondse waterberging als innovatie om verzilting van kustnabije aquifers te voorkomen: focus van het Europese Horizon2020-project SUBSOL.

Schematische weergave van ondergrondse waterberging als innovatie om verzilting van kustnabije aquifers te voorkomen: focus van het Europese Horizon2020-project SUBSOL.

KWR neemt deel aan Horizon 2020-projecten

Met deelname aan Horizon 2020 onderstreept KWR het belang dat wij als toegepast onderzoeksinstituut hechten aan de wisselwerking tussen de publieke en private sector in internationaal verband. Met kennispartners, waterbedrijven, industrie en technologieleveranciers uit vrijwel alle Europese regio’s dragen we oplossingen aan voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij richten wij ons onder meer op gezondheid, veiligheid, infrastructuur, klimaatverandering en de circulaire economie. Op het gebied van wetenschappelijke vernieuwing zoeken we internationale samenwerking met universiteiten.

Wij werken mee aan de volgende Horizon 2020-projecten:

  • SUBSOL (bringing coastal subsurface water solutions to market) – Internationale introductie van ondergrondse waterberging (Subsurface Water Technologies) voor verbetering van zoetwatervoorziening in kustgebieden, in samenwerking met Vitens, ARCADIS, B-E de Lier en elf Europese bedrijven en kennisinstellingen. KWR is coördinator van SUBSOL.
  • BINGO – Vertaling van mondiale klimaatscenario’s, zoals beschreven door de IPCC, naar het lokale niveau van de watermanager of het waterbedrijf. In dit Horizon 2020-project werken we nauw samen met Vitens en Provincie Gelderland. Coördinator: LNEC (Portugal).
  • BlueSCities – Toepassing van de Smart City ideologie van de European Innovation Partnership (EIP) voor integratie tussen de water- en afvalwatersector in de stedelijke waterketen, aangevuld met andere aandachtsgebieden zoals energie, transport en ICT. Coördinator: CTM (Spanje).
  • POWER (Political and sOcial awareness on Water EnviRonmental challenges) – Geïntegreerde benadering van stedelijk waterbeheer door een combinatie van sociale, technologische en politieke innovatie. In dit Horizon 2020-project werken we nauw samen met de Universiteit Utrecht. Coördinator: De Montfort Universiteit (Verenigd Koninkrijk).
  • ANSWER (Antibiotics and mobile resistance elements in wastewater reuse applications: risks and innovative solutions) – Onderzoek naar de overdracht van antibiotica en antibioticumresistentie in afvalwater naar mens en milieu, via bodem, water en gewassen. Coördinator: University of Cyprus.

Europees perspectief op uitdagingen watersector

Door deelname aan projecten van het onderzoeksprogramma Horizon2020 zitten waterbedrijven dichtbij bronnen van innovatieve kennis en expertise. In Europees verband versterken zij hun netwerk en leren zij van elkaars oplossingen, wat zorgt voor een ruimer perspectief op uitdagingen waarmee de watersector kampt. Dit vergroot de effectiviteit waarmee waterbedrijven en andere eindgebruikers kunnen opereren.

 

139682654

Video – 01:58
Subsurface Water Solutions