Europees onderzoek

Horizon 2020 - Horizon Europe - Overige Europese projecten

Met deelname aan Horizon 2020 en andere Europese onderzoeksprojecten onderstreept KWR het belang dat wij als toegepast onderzoeksinstituut hechten aan de wisselwerking tussen de publieke en private sector in internationaal verband. Samen met vooraanstaande Europese kennisinstituten, waterbedrijven, industrie en technologieleveranciers dragen we oplossingen aan voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij richten we ons onder meer op gezondheid, veiligheid, infrastructuur, klimaatverandering en de circulaire economie. Op het gebied van wetenschappelijke vernieuwing zoeken we internationale samenwerking met universiteiten.

Horizon 2020: Europees programma voor onderzoek en innovatie

Horizon 2020 is een groot Europees onderzoeksprogramma met als doel het Europese concurrentievermogen te vergroten. In samenspraak tussen de publieke en private sector werkt KWR binnen Horizon 2020 aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing. Voor waterbedrijven en andere eindgebruikers betekent deelname aan projecten van het onderzoeksprogramma dat zij een Europees perspectief op innovatie krijgen.

Het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 (2014-2020) geeft met €80 miljard een impuls om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing. Met de ontwikkeling van innovatie en industrie is het doel het concurrentievermogen van Europa te vergroten.

Europese Horizon 2020 Projecten

We zijn actief betrokken in de volgende Europese Horizon 2020 onderzoeksprojecten:

 • AQUARIUS (2017-2020): Proposing disruptive improvements in laser based water sensing.
 • AQUASPICE (2020-2024): Advancing Sustainability of Process Industries through Digital and Circular Water Use Innovations
 • B-Watersmart (2020-2024): Accelerate the transformation to a water-smart economy and society in European coastal regions, building on the vision of Water Europe.
 • Fiware4Water (2019-2022): Creating the ecosystem for next generation of internet services linked to smart city initiatives.
 • NextGen (2018-2022): Towards the next generation of water systems and services for the circular economy. (KWR coördineert dit project)
 • PATHOCERT (2020-2023): Strengthen the coordination capability of the first responders in handling waterborne pathogen contamination events.
 • STOP-IT (2017-2021): Physical and cyber protection of critical water infrastructures.
 • ULTIMATE (2020-2024): ULTIMATE is a project on water smart industrial symbiosis, and demonstrates, at 9 large scale sites across Europe, enabling technologies. (KWR coördineert dit project)
 • WATERMINING (2020-2024): Next generation water-smart management systems.

Overige Europese projecten

En ook in de volgende Europese projecten is KWR actief betrokken:

 • EUSEME (2019-2021): Development of new approaches to monitor emerging drug problems in Europe through wastewater-based epidemiology. (KWR coördineert dit project)
 • HEATSTORE (2018-2021): Underground Thermal Energy Storage facilitates the low-carbon transition of the heating and cooling sector.
 • REWATCH (2016-2020): Water reuse in the petrochemical industry.
 • SPECTORS (2016-2020): Unlock the market potential of civilian drone technology through sensor innovations for remote sensing and remote monitoring.

Afgeronde projecten

De volgende Europese onderzoeksprojecten waar we actief in betrokken waren zijn afgerond:

 • ANSWER (2015-2019): Research into the transmission of antibiotics and antibiotic resistance in wastewater to humans and the environment via the soil, water and crop.
 • Bingo (2015-2019): Reduce the uncertainty of climate predictions at the local and regional level, and develop appropriate response strategies.
 • Bluecities (2015-2017): Generate recommendations on how water and waste can also be integrated, so as to make the Smart City policy even smarter.
 • Sim4Nexus (2016-2020): A project that investigated bio-physical and policy interlinkages across the five Nexus domains.
 • SUBSOL (2015-2018): targets a market breakthrough of SWS as robust answers to freshwater resource challenges in coastal areas. (KWR coördineerde dit project)
 • POWER (2015-2019): Integrated approach to urban water management through a combination of social, technological and political innovation.
 • Wat-Qual (2018-2019): Water quality in drinking water distribution systems.

Europees perspectief op uitdagingen watersector

Voor waterbedrijven betekent deelname aan Europese projecten dat zij dichtbij bronnen van innovatieve kennis en expertise zitten. In Europees verband versterken zij hun netwerk en leren zij van elkaars oplossingen, wat zorgt voor een ruimer perspectief op uitdagingen waarmee de watersector kampt. Dit vergroot de effectiviteit waarmee waterbedrijven en andere eindgebruikers kunnen opereren.

Opvolger Horizon 2020: Horizon Europe

Op dit moment bereidt KWR zich voor op de opvolger van Horizon 2020: het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europe. Horizon Europe streeft naar een missiegerichte aanpak met duidelijk gedefinieerde doelstellingen.

delen