Samenwerking

Horizon 2020

Europees onderzoek

Horizon 2020 is een groot Europees onderzoeksprogramma met als doel het Europese concurrentievermogen te vergroten. In samenspraak tussen de publieke en private sector werkt KWR binnen Horizon 2020 aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing. Voor waterbedrijven en andere eindgebruikers betekent deelname aan projecten van het onderzoeksprogramma dat zij een Europees perspectief op innovatie krijgen.

Horizon 2020: Europees programma voor onderzoek en innovatie

Het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 (2014-2020) geeft met €80 miljard een impuls om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke vernieuwing. Met de ontwikkeling van innovatie en industrie is het doel het concurrentievermogen van Europa te vergroten.

Samen deelnemen aan Europese projecten

Met deelname aan Horizon 2020 en andere Europese onderzoeksprojecten onderstreept KWR het belang dat wij als toegepast onderzoeksinstituut hechten aan de wisselwerking tussen de publieke en private sector in internationaal verband. Samen met vooraanstaande Europese kennisinstituten, waterbedrijven, industrie en technologieleveranciers dragen we oplossingen aan voor maatschappelijke vraagstukken. Daarbij richten we ons onder meer op gezondheid, veiligheid, infrastructuur, klimaatverandering en de circulaire economie. Op het gebied van wetenschappelijke vernieuwing zoeken we internationale samenwerking met universiteiten.

In de volgende Europese onderzoeksprojecten zijn we actief betrokken:

 • EUSEME (2019-2020): Development of new approaches to monitor emerging drug problems in Europe through wastewater-based epidemiology. (KWR coördineert dit project.)
 • NextGen (2018-2022): Towards the next generation of water systems and services for the circular economy. (KWR coördineert dit project.)
 • Fiware4Water (2019-2022): Creating the ecosystem for next generation of internet services linked to smart city initiatives.
 • HEATSTORE (2018-2023): Underground Thermal Energy Storage facilitates the low-carbon transition of the heating and cooling sector.
 • Wat-Qual (2018-2019): Water quality in drinking water distribution systems.
 • STOP-IT (2017-2021): Physical and cyber protection of critical water infrastructures.
 • AQUARIUS (2017-2019): Proposing disruptive improvements in laser based water sensing.
 • REWATCH (2016-2019): Water reuse in the petrochemical industry.
 • SPECTORS (2016-2020): Unlock the market potential of civilian drone technology through sensor innovations for remote sensing and remote monitoring.
 • POWER (2015-2019): Integrated approach to urban water management through a combination of social, technological and political innovation.
 • ANSWER (2015-2019): Research into the transmission of antibiotics and antibiotic resistance in wastewater to humans and the environment via the soil, water and crops.

Europees perspectief op uitdagingen watersector

Voor waterbedrijven betekent deelname aan Europese projecten dat zij dichtbij bronnen van innovatieve kennis en expertise zitten. In Europees verband versterken zij hun netwerk en leren zij van elkaars oplossingen, wat zorgt voor een ruimer perspectief op uitdagingen waarmee de watersector kampt. Dit vergroot de effectiviteit waarmee waterbedrijven en andere eindgebruikers kunnen opereren.

Opvolger Horizon 2020: Horizon Europe

Op dit moment bereidt KWR zich voor op de opvolger van Horizon 2020: het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europe. Horizon Europe streeft naar een missiegerichte aanpak met duidelijk gedefinieerde doelstellingen.