Transparantx

tool

Registratie Waterkwaliteitsgegevens Bedrijven

REWAB

Om de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater te waarborgen zijn normen en processen voor het controleren van drinkwater en de bronnen hiervan in de wet vastgelegd (o.a. de Drinkwaterregeling en het Drinkwaterbesluit). Om te controleren of het water geleverd door de drinkwaterbedrijven aan de wettelijk eisen voldoet, moeten de gegevens over de drinkwaterkwaliteit worden vastgelegd. REWAB is het systeem dat gebruikt wordt door de Nederlandse drinkwaterbedrijven om de drinkwaterkwaliteitsgegevens vast te leggen.

Controleproces

In het REWAB project wordt het proces van controle van het Nederlandse drinkwater bewaakt. Dit proces bestaat uit twee stappen:

  1. In de eerste fase wordt een zogenaamd meetprogramma opgesteld door drinkwaterbedrijven. In dit meetprogramma staat welke stoffen en biologische parameters gemeten gaan worden in het komende jaar, op welke locatie en met welke meetfrequentie (het aantal keren monsterneming per jaar). Dit meetprogramma wordt door drinkwaterbedrijven en waterlaboratoria ingevoerd in de REWAB webapplicatie. ILT is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de meetprogramma’s. RIVM levert hierbij de benodigde rapportage aan vanuit REWAB. Nadat het meetprogramma is goedgekeurd kunnen de drinkwatermonsters genomen worden en kunnen de verschillende stoffen worden geanalyseerd gedurende het jaar.
  2. In de tweede fase worden dan de geaggregeerde metingen (minimum, maximum, gemiddelde, etc.) ingevoerd in REWAB. Hiervoor is een automatisch proces opgezet, zodat de metingen direct vanuit het LIMS van de drinkwaterlaboratoria naar REWAB kunnen worden verstuurd. RIVM en ILT beoordelen vervolgens deze gegevens.

Waterkwaliteitsgegevens

De gegevens die zijn ingevoerd in REWAB kunnen worden gebruikt voor onderzoek. Hier zijn echter voorwaarden aan verbonden. Voor ieder onderzoek moet de doelstelling en de reikwijdte duidelijk worden vastgelegd. Vewin zal vervolgens bekijken of de REWAB-gegevens gebruikt mogen worden voor het onderzoek. Omdat de gegevens al voor vele jaren in REWAB worden ingevoerd (vanaf 1992), zijn bijvoorbeeld trendanalyses eenvoudig uit te voeren. De grootste uitdaging is hierbij dat ook de kwaliteit van de gegevens zo hoog mogelijk gehouden wordt. Denk bijvoorbeeld aan unieke identificatie van de duizenden stoffen die geanalyseerd worden in het water. Het REWAB project richt zich dus behalve op de ondersteuning van de registratie van waterkwaliteitsgegevens via de webtool ook op het bewaken van de kwaliteit van deze gegevens.