project

Biologische behandeling van RO-concentraat

Omgekeerde osmose (RO) is een waterzuiveringstechniek met semi-permeabele membranen voor het verwijderen van ongewenste moleculen en deeltjes. Het is een effectieve methode om een grote variëteit aan verschillende contaminanten uit verschillende watertypen te halen en wordt steeds vaker gebruikt voor de drinkwaterproductie. Een van de nadelen van RO is dat er een geconcentreerde reststroom bij vrijkomt, met daarin een grote verscheidenheid en hoge concentraties aan vervuilende stoffen. Daarom is het lastig om aan eisen voor lozing te voldoen. Biologische behandeling van RO-concentraat zou een potentiële oplossing kunnen bieden voor het breder en duurzamer inzetten van deze methode.

Biologische verwijdering van ammonium uit RO-concentraat

Ammonium (NH4+) is een van de contaminanten die bij omgekeerde osmose in de reststroom achterblijft. Mogelijk kunnen anammox-bacteriën dit ammonium uit het RO-concentraat verwijderen. Anammox staat voor ‘Anaerobe ammoniumoxidatie’ en zou een duurzame en kosteneffectieve optie kunnen zijn. Wel zijn de lage temperaturen (<15 °C)) en lage ammoniumconcentraties (<25 mg/L) in drinkwaterbronnen een uitdaging voor deze bacteriën. In dit project wordt onderzocht of anammox-bacteriën die aan deze omstandigheden zijn aangepast, voor dit doel zijn te gebruiken.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen KWR en de afdeling Microbiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het betreft een PhD-project van 4 jaar waarbij de drinkwaterbedrijven als gebruikerscommissie zijn betrokken. Deze gebruikerscommissie bestaat uit Waternet, WMD, Dunea en Oasen.