dr. Joost van Summeren

dr. Joost van Summeren

  • Onderzoeker
  • 030-6069667
  • joost.van.summeren@kwrwater.nl
  • 06-54294828

Joost van Summeren is wetenschappelijk onderzoeker in het team Waterinfrastructuur. Zijn onderzoek richt zich op een verbeterd inzicht in de drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit in distributienetwerken en real-time monitoring met behulp van sensornetwerken. Zijn werk omvat de ontwikkeling en toepassing van nieuwe meetmethoden en data-analysetechnieken en numerieke waterkwaliteitsmodellering. Ook werkt hij aan praktijkonderzoek met proeftuinen, proefinstallaties en living labs. Zo droeg hij bij aan de ontwikkeling van een drinkwaterleidingnet op laboratoriumschaal voor onderzoek naar slimmere distributienetten. Joost onderzocht de relatie tussen bruinwatermeldingen en temperatuur, leidingeigenschappen en demografische factoren met big data technieken. Een voorbeeld van het toepassen van nieuwe meetmethoden is het herkennen van stofconcentraties in drinkwater door sensorsignalen te interpreteren met behulp van een kunstmatig neurale netwerk algoritme. Met een achtergrond in theoretische geofysica heeft Joost kennis van vloeistofdynamische processen en numerieke modelleertechnieken. Binnen KWR heeft hij zijn expertise ontwikkeld binnen projecten in samenwerking met de bedrijfstak en door deelname aan internationale conferenties. Hij is gasteditor voor Water, special issue over “Waterkwaliteit in drinkwaterdistributiesystemen” http://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Drinking_Water_Distribution.