Kwr watershare wateruseinfo

tool

Een onmisbaar hulpmiddel in ontwerp en bedrijfsvoering van leidingwaterinstallaties en distributienetwerken

Water-Use Info

Zowel in de ontwerpfase als in de operationele fase van een leidingwaterinstallatie of drinkwaterdistributiesysteem is het noodzakelijk om zicht te hebben op de respectievelijk toekomstige en daadwerkelijke watervraag. Het ontwerp moet leiden tot de juiste balans tussen enerzijds energieverbruik en gebruikskosten en anderzijds comfort (voldoende druk bij de juiste watertemperatuur) en gezondheid (goede waterkwaliteit). Is een leidingwaterinstallatie of drinkwaterdistributie in gebruik, dan moet men metingen aan waterdruk en waterkwaliteit goed kunnen interpreteren zodat de actuele watervraag duidelijk is. Daarnaast zorgt een correct beeld van de waterafvoer ervoor dat bijvoorbeeld een goede inschatting mogelijk is van het moment waarop of de plaats waar terugwinning van energie en nutriënten het meest efficiënt is.

Deze reeks aan vereisten heeft KWR verwerkt in Water-Use Info, een tool die voorziet in een opmerkelijk goede voorspelling van de watervraag en waterafvoer, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Inzet van de tool is mogelijk voor een reeks aan scenario’s in ontwerp en bedrijfsvoering van leidingwaterinstallatie en distributienetwerken, wat leidt tot verhoging van hun efficiëntie.

De Water-Use Info-tool van KWR legt een solide kennisbasis onder het ontwerp en de bedrijfsvoering van leidingwaterinstallaties en distributienetwerken.

De Water-Use Info-tool van KWR legt een solide kennisbasis onder het ontwerp en de bedrijfsvoering van leidingwaterinstallaties en distributienetwerken.

Watervraag en waterafvoer begrijpen

Zonder metingen te hoeven verrichten helpt Water-Use Info bij het in kaart brengen van huishoudelijk en niet-huishoudelijk drinkwaterverbruik. De tool werpt licht op alle aspecten van watervraag en waterafvoer, zowel in kwantiteit (totaalverbruik en maximale volumestromen op het niveau van de kraan) als in kwaliteit (kwaliteitseisen voor drinkwater en water voor andere toepassingen dan consumptie, watertemperatuur, kwaliteit en temperatuur van afvalwater). De Water-Use Info-tool maakt het mogelijk om deze aspecten in uiteenlopende gevallen in kaart te brengen, zoals bijvoorbeeld bij demografische scenario’s met verschillende huishoudelijke samenstellingen en in het geval van technische ontwikkelingen in apparaten die meer of minder water gebruiken of water vanuit andere bronnen zoals regenwater.

Het hart van de Water-Use Info-tool bestaat uit de SIMDEUM® patronengenerator voor drinkwatervraag en het SIMSEM® model voor afvoerpatronen, beiden ontwikkeld door KWR. Deze tools genereren een reeks aan mogelijke vraag- en afvoerpatronen voor duidelijk inzicht en selectie van de meest geschikte parameters die helpen bij het ontwerpen of gebruiken van een leidingwaterinstallatie of distributienetwerk. Desgewenst bieden wij ondersteuning bij het vaststellen van de juiste parameters voor optimale inzet van de tool in uw specifieke situatie. Ook helpen we bij interpretatie van de resultaten en vertalen deze in ontwerpparameters of we passen de resultaten toe in hydraulische en waterkwaliteitsmodellen.

Voordelen van Water-Use Info:

• Inzicht in waterverbruik verdeeld over de dag, toegespitst naar eindgebruiker – hoeveel water nodig is, wanneer en voor welk doel (bijv. doortrekken van het toilet, douchen, consumptie).
• Inzicht in de benodigde waterkwaliteit en kwaliteit van afvalwater verdeeld over de dag.
• Inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve watervraag in de ontwerpfase van de leidingwaterinstallatie en het distributienetwerk.
• Inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve waterafvoer voor winning van thermische energie en nutriënten uit afvalwater.
• Inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve watervraag en afvoer bij afstemming van watervraag op alternatieve waterbronnen zoals gerecycled water en regenwater.
• Inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve watervraag in de operationele fase van het drinkwaterdistributienetwerk.

Ontwerpregels voor zelfreinigende netwerken en leidingwaterinstallaties

Dunea gebruikt SIMDEUM® om ontwerpregels vast te stellen voor een zelfreinigend netwerk. De tool helpt het waterbedrijf bij een accurate inschatting van de maximale watervraag voor 10 tot 200 aansluitingen voor uiteenlopende klanttypen.

Het Kennisinstituut voor de Nederlandse Installatiesector (ISSO) past de simulatieresultaten van SIMDEUM® toe om ontwerpparameters voor koud- en warmwaterinstallaties op te stellen voor hotels, kantoren en verpleeginstellingen. ISSO brengt normstellende publicaties uit voor het ontwerpen van leidingwaterinstallaties in woonhuizen en utiliteitsbouw. De nieuwe publicatie, ISSO 55, is in 2015 uitgebracht. Hiernaar wordt ook verwezen in de waterwerkbladen.

105745584

Video – 03:29
Watershare – Simdeum / Water-Use Info