Mains investment planning

tool

Verbetering van investeringsplanning bij netwerkvervanging

Mains Investment Planning

Verouderde netwerken confronteren waterbedrijven met de noodzaak tot het nemen van investeringsbeslissingen zodat waterleidingnetten toekomstbestendig zijn. Met het door KWR ontwikkelde Mains Investment Planning-concept hebben de bedrijven een tool in handen die objectief en duidelijk zicht geeft op het plannen van de juiste investeringen.

Snel inzicht in investeringen voor het vervangen van leidingen

De Mains Investment Planning-tool berekent op grond van een levensverwachting van waternetten wat de benodigde investeringen zijn om de leidingen te vervangen. Door deze prognose af te zetten tegen het distributienetwerk als geheel, geeft het programma snel inzicht in de omvang van leidingen die aan vernieuwing toe zijn, de tijd die de ingreep met zich meebrengt en de investeringen die hiermee zijn gemoeid.

Snel meten na werkzaamheden leidinguitname

De Mains Investment Planning-tool helpt investeringskosten bij vervanging van waternetten beheersbaar maken.