dr. Stefanie Salmon

dr. Stefanie Salmon

  • Onderzoeker
  • 030-6069685
  • stefanie.salmon@kwrwater.nl
  • 06-21801368

Stefanie Salmon is onderzoeker in het team Resilience Management & Governance bij KWR. Zij is gepromoveerd op het gebied van gedragsverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen (afdeling Marketing), in samenwerking met de Universiteit Utrecht (afdeling Gezondheidspsychologie). Zij heeft onderzoek gedaan naar het stimuleren van gedrag dat in lijn is met lange termijn doelen (zoals gezond of duurzaam gedrag). Meer specifiek heeft zij aangetoond dat juist onder omstandigheden van lage zelfcontrole, wanneer mensen gedachteloze keuzes maken, mensen te stimuleren zijn tot het maken van verstandige keuzes op de lange termijn. Bij KWR houdt zij zich bezig met het gedrag van de klant van drinkwaterbedrijven. Hierbij onderzoekt zij hoe klanten zijn aan te zetten tot waterbesparend gedrag of tot gedragingen die effect hebben op de kwaliteit van het drinkwater. Daarnaast past zij haar kennis over gedrag toe in onderzoek naar klantperspectieven, kraanwaterbewustzijn en risicoperceptie.