project

Van Non-target screening naar risicobeoordeling

Non-target screening, bioassays en computermodellen kunnen informatie geven over de structuur, concentratie en toxiciteit van onbekende stoffen in water. Tot nu toe worden deze chemische, biologische en computermethoden vaak afzonderlijk van elkaar ingezet. Door ze met elkaar te integreren, kunnen drinkwaterlaboratoria en drinkwaterbedrijven het risicogebaseerd monitoren versterken en versnellen.

Bewezen methoden afzonderlijk ingezet

Voor veel van de stoffen die aanwezig zijn in oppervlaktewater en grondwater is de identiteit en mogelijke schadelijkheid nog onbekend. De concentraties ervan kunnen ver uiteenlopen. Met het oog op de waterkwaliteit is het uiterst belangrijk om deze onbekende stoffen te identificeren en een risicobeoordeling te kunnen uitvoeren. Hiervoor is informatie nodig over de chemische structuur, concentraties, schadelijkheid en risico voor gezondheid en het milieu van de stoffen. De grote uitdaging ligt bij het verzamelen en beoordelen van deze grote hoeveelheid informatie. Momenteel wordt voor chemische analyse gebruikgemaakt van hoge resolutie massaspectrometrie en voor het inschatten van de schadelijkheid worden bestaande gegevens, bioassays en computermethoden gebruikt. Vaak worden deze technieken afzonderlijk van elkaar ingezet, waardoor de meerwaarde en mogelijkheden van deze methoden niet optimaal worden benut.

Van onbekende stof naar gerichte risicobeoordeling

In dit project ontwikkelen we een geïntegreerde aanpak waarin hoge resolutie massaspectrometrie, bioassays en computermethoden met elkaar worden gecombineerd. Hiermee bundelen we de kracht ervan en neemt de toepasbaarheid van non-target screening voor de risicobeoordeling van (mengsels van) opkomende en onbekende stoffen toe. Daarbij is extra aandacht voor de onzekerheden die met de voorspellingen gepaard gaan.

Verbeterde risicogebaseerde monitoring

Door verschillende technieken te integreren, kan risicogebaseerde waterkwaliteitsmonitoring gerichter worden ingezet. Dit helpt drinkwaterlaboratoria en drinkwaterbedrijven om te prioriteren op basis van mogelijke gezondheidsrisico’s van (mengsels van) opkomende en onbekende stoffen.

Afbeelding 1. Van non-target screening data naar risicobeoordeling, afhankelijk van de beschikbare informatie verandert de onzekerheid van de voorspelling en risicobeoordeling.