project

RECREATE

Elf Europese partners werken samen om de veerkracht van de watervoorziening tegen waterschaarste te versterken met alternatieve bronnen en extra buffers. KWR leidt een werkpakket met vier diverse regionale case-studies: in Kalundborg (Denemarken), op het Griekse eiland Syros, aan de Spaanse Costa Brava en in Noord-Holland. Bij die laatste case-study werken KWR en PWN samen om de serious game Aqua Ludens aan te passen voor de situatie in Noord-Holland.

Alternatieve bronnen inzetten tegen waterschaarste

Elf Europese partners werken samen om de veerkracht van de watervoorziening te versterken door inzet van alternatieve bronnen en extra buffers, zoals ondergrondse waterberging. Het onderzoek focust op gebieden waar waterschaarste heerst of dreigt door klimaatverandering.

Vier case-studies

KWR leidt een werkpakket met vier diverse regionale case-studies:

  • In Kalundborg (Denemarken) werken Kalundborg Renseanlaeg A/S (KCR) en Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) aan een digital twin van het huidige en toekomstige watersysteem, inclusief alternatieve waterbronnen, op basis van het Urban Water Optioneering Tool of UWOT-model.
  • Op Syros (een eiland in de Egeïsche zee) werken het Griekse waterbedrijf DEYAS, de National Technical University of Athens (NTUA) en het National Center for Scientific Research DEMOKRITOS (NCSRD) aan ontwerp en uitvoering van een tweede leidingnet om teruggewonnen afvalwater terug te voeren naar ondergrondse opslag, als bron voor irrigatie in de landbouw.
  • Aan de Costa Brava ontwikkelen het Spaanse wateronderzoeksinstituut ICRA en het Eurocat Technology Centre EUT monitoring en digitalisering van de waterhergebruikinstallaties om de risico’s te kunnen beoordelen van hergebruik voor irrigatie, aquifer recharge of gebruik in de stad.
  • In Noord-Holland werken KWR en PWN aan de aanpassing van serious game Aqua Ludens en het systeemdynamische model erachter aan de situatie in Noord-Holland, waar PWN het meeste water voor drinkwaterproductie uit het IJsselmeer haalt, maar zijn brondiversiteit wil vergroten door ook alternatieve waterbronnen in te zetten.

Meer alternatieve bronnen inzetten voor klimaatadaptatie

RECREATE moet leiden tot meer bewustzijn van en vertrouwen in alternatieve waterbronnen als oplossing voor klimaatadaptatie. Er wordt een open access databank gecreëerd met informatie over kostenefficiëntie, milieu- en gezondheidseffecten van verschillende technologieën en alternatieve vormen van waterbeheer. RECREATE gaat een beslissingsondersteunend kader opleveren met daarin modules voor klimaatimpact, adaptatiestrategieën en een beslissingsmatrix om samen adaptieve waterbeheerpaden te ontwikkelen.