Kwr watershare selfcleaningnetwork

tool

Ontwerpen en bouwen voor schoon water

Self-Cleaning Networks

Voor een waterbedrijf is het watertransport- en distributienetwerk de grootste investering en het meest waardevolle eigendom. Het vormt de fysieke verbinding tussen waterproductie en de afnemer aan de kraan. Gedurende de soms lange verblijftijd in het netwerk komt het water in contact met uiteenlopende materialen. Ook varieert het in stroomsnelheid waardoor natuurlijke deeltjes kunnen bezinken en ophopen in de leidingen Deze fysische processen kunnen effecten hebben op de waterkwaliteit en uiteindelijk zelfs leiden tot klachten van klanten over de smaak, geur en een bruine kleur als de opgehoopte deeltjes plotseling opwervelen.

Om waterbedrijven te helpen met name de bruin water klachten tegen te gaan, ontwikkelde KWR de Self-Cleaning Networks-tool. Uit onderzoek naar de oorsprong en aard van de bruin water problemen in drinkwater blijkt dat de belangrijkste oorzaak hiervan bestaat uit opwerveling van het opgehoopte sediment in leidingen. Self-Cleaning Networks voorziet de gebruiker van aanwijzingen om een betreffend netwerk zelfreinigend te maken, wat betekent dat de snelheid in het leidingnet zo is dat het dynamische proces van bezinken en opwervelen niet tot ophoping van sediment leidt. Dit voorkomt moeilijkheden op het gebied van bruin water en van lange verblijftijden. De Self-Cleaning Networks-tool is opgenomen in Watershare.

Tekening van één van de eerste zelfreinigende leidingnetten: 1 is het conventionele secundaire leidingnet, 2 en 3 geven een typische zelfreinigende tak zoals ontworpen met Self-Cleaning Network.

Tekening van één van de eerste zelfreinigende leidingnetten: 1 is het conventionele secundaire leidingnet, 2 en 3 geven een typische zelfreinigende tak zoals ontworpen met Self-Cleaning Networks.

Stapsgewijs naar een optimaal netwerkontwerp

De Self-Cleaning Network-tool biedt ondersteuning bij het toepassen van nieuwe concepten in het drinkwater distributienetwerk. Het geeft ontwerpinstructies voor het tertiaire net om minimaal eens per dag de zelfreinigende stroomsnelheid te bereiken met als randvoorwaarde de druk in het secundaire of primaire net. Het resulteert in 10 procent kortere leidingen en een besparing op appendages als afsluiters. Daarnaast behoeft het net niet te worden schoongemaakt; er zijn dus geen schoonmaakkosten.

De tool werkt volgens een serie opeenvolgende stappen die leiden tot een optimaal netwerkontwerp. De eerste stap bestaat uit het inventariseren van de bestaande situatie, vooral bij stakeholders zoals de brandweer of bijzondere verbruikers. KWR ondersteunt hierbij door het afstemmen en prioriteren van de behoeften van stakeholders.

Implementatie van het Self-Cleaning Networks-concept betekent het doorgronden en toepassen van de ‘deeltjes-gerelateerde processen’. Dit heeft zijn weerslag op nagenoeg elk onderdeel van het waterbedrijf. Het slagingssucces hangt af van effectief verandermanagement. Een systematische aanpak is noodzakelijk, met voldoende aandacht voor elke afzonderlijke stap en elke betrokken stakeholder, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het proces draait met name om de detail uitwerking van technische stappen die het Self-Cleaning Networks-concept in het netwerk mogelijk maken. Vervolgens worden die stappen in een communicatieproces vertaald naar het bedrijf, de stakeholders en het publiek.

Voordelen van Self-Cleaning Networks:

  • Optimaal ontwerp van het distributienetwerk, zowel op het gebied van kwaliteit als kosten.
  • Ongeveer 20 procent besparing op investeringen en ingebruikname van nieuwe en gerenoveerde netwerken ten opzichte van de conventionele aanpak.
  • Controle van bron tot kraan, met de mogelijkheid te voldoen aan voorwaarden om te voorzien in kwalitatief hoogwaardig, chloorvrij drinkwater.
  • Tevreden klanten gevrijwaard van bruin water problemen of andere zichtbare tekortkomingen van de waterkwaliteit.
Opbouw primaire, secundaire en tertiaire leidingnet. De Self-Cleaning Network tool ontwerpt het vertakte tertiaire netwerk

Opbouw primaire, secundaire en tertiaire leidingnet. De Self-Cleaning Network tool ontwerpt het vertakte tertiaire netwerk.

Waterlevering van topkwaliteit tegen lage kosten

Het concept van Self-Cleaning Networks is ontwikkeld met Nederlandse waterbedrijven, die zich bewust zijn van het belang van het distributienetwerk voor de waterkwaliteit. Verschillende waterbedrijven in ons land passen op grond van het model van deeltjes-gerelateerde processen de ontwerpregels voor zelfreinigende netwerken toe, zodat we nu ruim 6.000 kilometer van die netwerken kennen. Het gaat hierbij om zowel nieuwe als gerenoveerde systemen.