Water in de Circulaire Economie (WiCE)

Collectief onderzoeksprogramma op het snijvlak van water, energie, grondstoffen en ruimtelijke ordening

Waterbedrijven en waterbeheerders spelen een belangrijke rol in de overgang naar een circulaire economie, waarbij geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. De watersector staat echter voor grote uitdagingen om hierin te kunnen versnellen. Daarom namen waterbedrijven in Nederland en België het initiatief om een meerjarig onderzoeksprogramma op te zetten over Water in de Circulaire Economie: WiCE. WiCE richt zich op vraagstukken rond de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening.

Onze samenwerking

Binnen WiCE werken de drinkwaterbedrijven, Vewin en KWR met partners in en om de waterketen samen op het gebied van waterbeschikbaarheid, klimaat, energievoorziening en circulaire economie. Deze samenwerking vindt op verschillende niveaus plaats: van lokaal tot nationaal, en waar passend internationaal. Voor WiCE staat het onderzoeken en oplossen van uitdagingen op het raakvlak van water en maatschappelijke opgaven centraal. Het collectieve onderzoeksprogramma leidt tot inzicht in de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en de rol die de watersector daarin speelt.

WiCE richt zich in de onderzoeksperiode 2024-2029 op drie focusgebieden:

  • Water (efficiëntie en waterhergebruik),
  • Grondstoffen (efficiëntie en hergebruik),
  • Water en Energie.

Integrale oplossingen

De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om integrale oplossingen. WiCE-projecten richten zich dan ook op vraagstukken die meerdere domeinen – zoals water, energie en grondstoffen – raken. Onderzoeken binnen WiCE gaan bovendien over het ontwikkelen van de drie typen kennis die nodig zijn om een duurzame samenleving te bereiken. Het gaat dan om:

  • systeemkennis, meestal kennis over technische oplossingen op het raakvlak van water, klimaat, energie en grondstoffen en de impact daarvan op de grote maatschappelijke transities.
  • normatieve kennis, over behoeften van verschillende partijen, het wegen van maatschappelijke waarden en de gewenste richting van de verandering.
  • transitiekennis: kennis over hoe veranderingen in de praktijk te realiseren zijn.

Collectief onderzoek

WiCE is een initiatief van de Nederlandse waterbedrijven en De Watergroep uit Vlaanderen, samen met KWR en partners in en om de waterketen. Het programma valt onder het Bedrijfstakonderzoek van de waterbedrijven. Binnen WiCE werken waterbedrijven samen met waterschappen, gemeenten, provincies, kennisinstellingen en bedrijven.

Blijf op de hoogte over WiCE

Het groeiend aantal projecten binnen WiCE weerspiegelt de dringende vraag naar slimme oplossingen gericht op circulair water. Op onze site vindt u een overzicht van de WiCE-projecten rond water in de circulaire economie.
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Voor deelnemers BTO/WICE

Deelnemers aan het Bedrijfstakonderzoek voor de drinkwatersector BTO zijn verzekerd van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wateronderzoek en -technologie. Via BTO/WiCE-Net – een eigen digitale omgeving – beschikken zij over publicaties, nieuws en agenda’s. Ook ontvangen ze de digitale nieuwsbrief BTO Nieuws.
Bent u werkzaam bij een van de deelnemende waterbedrijven en wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Ga naar BTO – Home (sharepoint.com) en meld u aan.

delen