Water in de Circulaire Economie (WiCE)

Collectief onderzoeksprogramma voor de watersector

Waterbedrijven en waterbeheerders spelen een belangrijke rol in de overgang naar een circulaire economie, waarbij geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. De watersector staat echter voor grote uitdagingen om hierin te kunnen versnellen. Daarom namen waterbedrijven in Nederland en België het initiatief een meerjarig onderzoeksprogramma op te zetten over Water in de Circulaire Economie: WiCE. WiCE  richt zich op vraagstukken rond de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening.

Onze samenwerking

WiCE is een initiatief van de Nederlandse waterbedrijven en De Watergroep uit Vlaanderen, samen met KWR en partners in en om de waterketen. Het programma valt onder het Bedrijfstakonderzoek van de waterbedrijven. Binnen WiCE werken waterbedrijven samen met waterschappen, overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Dagelijks geven we binnen het onderzoeksprogramma invulling aan maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatdoelen 2020, Nederland Circulair in 2050 en de energietransitie. De ruim veertigjarige samenwerking tussen Nederlandse waterbedrijven en KWR, betekent dat we onze gemeenschappelijke kennisbasis voor WiCE kunnen inzetten voor daadkrachtige stappen richting de circulaire economie, met invalshoeken vanuit tal van expertises. Binnen WiCE werken waterbedrijven en partners samen op elk denkbaar niveau: van lokaal tot internationaal.

Watervraagstukken in de circulaire economie

Onderzoeksvragen binnen WiCE zijn nieuw, veelomvattend en complex. De circulaire economie vraagt om een ketenbrede benadering voor het sluiten van grondstofkringlopen en verantwoord hergebruik van water. Ook ontwikkelen we binnen het WiCE-programma watergerelateerde technologieën die de energietransitie vooruithelpen. Het onderzoek moet aansluiten en inspelen op lokale en regionale initiatieven, en ook internationaal. Met een ruime onderzoeks- en praktijkervaring in binnen- en buitenland helpt KWR om met kennis en innovatie de rol van water in de circulaire economie aan te jagen.

WiCE is een verbinder: het onderzoeksprogramma brengt partijen uit de watercyclus bij elkaar – van technologie tot governance – om de circulaire economie te realiseren.

WiCE onderzoeksthema’s

WiCE biedt een platform voor onderzoek binnen de watersector, gericht op de circulaire economie. Samen met partners uit de hele watercyclus richten we ons op het terugwinnen van grondstoffen en energie uit waterstromen, het gebruik van water voor de productie van duurzame energie, duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen, de waterkwaliteit in de hele waterketen, klimaatadaptatie en governance-aspecten van de circulaire economie. In de onderzoeksperiode 2018-2023 richt WiCE zich op de volgende thema’s:

WiCE-projecten

Het groeiend aantal projecten binnen WiCE weerspiegelt de dringende vraag naar slimme oplossingen gericht op circulair water. Op onze site vindt u een overzicht van de WiCE-projecten en activiteiten rond water in de circulaire economie. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

delen