dr. Daniel Duarte PhD

dr. Daniel Duarte PhD

  • Onderzoeker
  • 030-6069527
  • daniel.duarte@kwrwater.nl
  • 06-46020121

Daniel Duarte werkt als wetenschappelijk onderzoeker in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Daniel is gespecialiseerd in het beoordelen van risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu. Zijn voornaamste interesse en expertise liggen op het gebied van interdisciplinair onderzoek. Als wetenschapper heeft Daniel eerder onderzoek uitgevoerd en gecoördineerd (in silico, in vitro, in vivo) naar de effecten en risico’s van verontreinigende stoffen, zoals organofosfaten en metalen. Onlangs heeft Daniel met name gewerkt aan het modelleren van blootstelling en effecten van opkomende verontreinigende stoffen, zoals medicijnen, evenals antimicrobiële resistentie in wateromgevingen. Naast zijn wetenschappelijke ervaring heeft Daniel ook functies vervuld bij organisaties die zich richten op gezondheids- en milieubeleid en heeft hij geholpen bij risicobeoordelingsprocedures vanuit een regulerend oogpunt. Bij KWR is Daniel betrokken bij verschillende projecten die verband houden met de integratie van nieuwe benaderingen voor het testen en beoordelen van potentiële nadelige effecten van waterverontreinigende stoffen en de risicobeoordeling van opkomende verontreinigende stoffen.