Medewerkers, Raad van Commissarissen en Honorary Fellows

Onze organisatie

Tot onze klantenkring behoren waterbedrijven, waterschappen, overheden, industrie en mkb. Hiermee bestrijkt KWR de hele watercyclus, zowel nationaal als internationaal. Bij ons kennisinstituut werken circa 170 mensen. Onze onderzoekers werken samen in teams, verdeeld over twee kennisgroepen: Water en Duurzaamheid & Transities. De stafdiensten Financiën, IT, Facilitair en Human Resources ondersteunen de kennisgroepen. Inspraak en zeggenschap van de medewerkers verloopt via de Ondernemingsraad.

KWR is eigendom van de aandeelhoudersorganisatie KWH Water B.V. Het dagelijks bestuur is in handen van de directie en het managementteam, dat bestaat uit de managers van de twee kennisgroepen en Corporate Services.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt namens de aandeelhouders toezicht op de gang van zaken binnen KWR, met oog voor het algemeen maatschappelijk belang waar ons kennisinstituut voor staat. De Raad bestaat uit vijf personen. Vanuit hun eigen achtergrond en dankzij hun waardevolle netwerken zorgen de commissarissen voor begeleiding in het aanbrengen van accenten in onze koers.

Bekijk de Raad van Commissarissen.

Honorary Fellowship

Met het Honorary Fellowship geeft KWR uitdrukking aan onze waardering voor personen die zich onderscheidend inzetten voor ons collectieve waterketen-gerelateerde onderzoek. Honorary Fellows vormen onze professionele referentie en zijn belangrijk voor KWR vanwege hun commitment, daadkracht en steun. De eretitel onderstreept onder meer ons besef dat het dienen van de publieke zaak in het Nederlandse en internationale waterbeheer aanspraak maakt op bijzondere kennis, kunde en ervaring die slechts in bijzondere gevallen in één persoon samenkomen.

Bekijk alle Honorary Fellows.

Aandeelhoudersrelaties

KWH, KWR & Allied Waters

Aandeelhoudersrelaties