Wetenschappelijke papers, vakartikelen, rapporten

Publicaties

De resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek vinden hun weerslag in onze publicaties. Wij vinden het belangrijk dat onze kennis via publicaties zowel onze wetenschappelijke statuur versterkt als ten goede komt aan de maatschappij.

Wetenschappelijke output

Peer-reviewed artikelen in wetenschappelijke tijdschriften zijn essentieel voor een onderzoeksinstituut. Wetenschappelijke toetsing van ons onderzoek versterkt de kwaliteit, onafhankelijkheid en zeggingskracht van ons werk. Ook geeft het wetenschappelijke statuur die een voorwaarde is om nationaal en internationaal als toonaangevend instituut te boek te staan en succesvol te zijn in nationale en Europese onderzoeksprogramma’s.

Omdat ons onderzoek steeds vaker een internationaal karakter heeft, publiceren we in toenemende mate samen met onderzoekers van buitenlandse instituten.

Elk jaar reiken we de Willem Koerselmanprijs aan uit aan de KWR-onderzoeker(s) wiens peer-reviewed artikel in het voorafgaande jaar het meest geciteerd is.

 • 2019; Van der Kooi M., Toxicological relevance of emerging contaminants for drinking water quality in Water Research in 2010
 • 2018; Barthelomeus R., A plant’s perspective of extremes: terrestrial plant responses to changing climatic variability in Global Change Biology 19 (2013)1, p.75-89
 • 2017; Hofman-Caris R., Plasma-liquid interactions: a review and roadmap in Plasma Sources Science and Technology
 • 2016; Emke E., De Voogt P., Spatial differences and temporal changes in illicit drug use in Europe quantified by wastewater analysis in Addiction
 • 2015: Lutchmiah K., Verliefde A.R.D., Roest K., Rietveld L.C., Cornelissen E.R., Forward osmosis for application in wastewater treatment: A review in Water Research
 • 2014: Thomas K.V., Bijlsma L., Castiglioni S., Covaci A., Emke E., Grabic R., Hernandez F., Karolak S., Kasprzyk-Hordern B., Lindberg R.H., Lopez de Alda M., Comparing illicit drug use in 19 European cities through sewage analysis in Science of the Total Environment
 • 2013: Wols B.A., Hofman-Caris C.H.M., Review of photochemical reaction constants of organic micropollutants required for UV advanced oxidation processes in water in Water Research
 • 2012: Cornelissen E.R., Harmsen D., de Korte K.F., Ruiken C.J., Qin J.-J., Oo H., Wessels L.P., Membrane fouling and process performance of forward osmosis membranes on activated sludge in Journal of Membrane Science
 • 2011: Ordonez J.C., Van Bodegom P.M., Witte J.-P.M., Wright I.J., Reich P.B., Aerts R., A global study of relationships between leaf traits, climate and soil measures of nutrient fertility in Global Ecology and Biogeography
 • 2010: Hijnen W.A.M., Beerendonk E.F., Medema G.J., Inactivation credit of UV radiation for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water: A review in Water Research
 • 2009: Koerselman W., Meuleman A.F.M., The vegetation N:P ratio: A new tool to detect the nature of nutrient limitation in Journal of Applied Ecology

Publicaties voor waterprofessionals

Als publiek georiënteerd kennisinstituut hechten we veel waarde aan onze output in de vorm van rapporten en vakartikelen. Deze publicaties maken onze resultaten zichtbaar en bruikbaar voor de (inter)nationale watersector, zodat onze kennis ten goede komt aan de maatschappij. In de afgelopen jaren neemt het aantal artikelen van KWR in vakbladen gestaag toe.

Bekijk onze publicatiegegevens.

KWR in cijfers

 • 178
  Medewerkers
 • 66
  112
  Man/Vrouw
 • 199
  Publicaties
 • 3272
  Citaties