Een toekomst gericht op drie samenhangende kennismarkten

Zo werken wij

KWR past wetenschappelijke kennis toe in de waterpraktijk. Onze strategie is gericht op drie samenhangende kennismarkten. Samen met de watersector hebben we een stevige kennisbasis ontwikkeld om complexe vraagstukken aan te pakken. We bouwen aan een (inter)nationaal referentiekader van succesvolle producten voor innovatie van de waterketen. En we zoeken samenwerking met geschikte marktpartijen voor commerciële toepassing van marktrijpe kennisproducten.

Kennisbasis

Het fundament van KWR rust op kennis, die we ontwikkelen op basis van toonaangevend, toegepast wetenschappelijk onderzoek in de waterketen. We zijn deskundig in uiteenlopende vakgebieden en inspireren de watersector om vragen te definiëren. Samen bouwen we aan de kennis die nodig is om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden.

In Nederland zijn we coördinator en hoofduitvoerder van collectief onderzoek voor de Nederlandse waterbedrijven, het Belgische De Watergroep en Vewin. Daarnaast zetten we onderzoeksprogramma’s op in Europees verband, voor een nog verdere verbreding van onze kennisbasis. We werken samen met vooraanstaande kennisinstituten uit binnen- en buitenland.

Referenties

Kennis die uit onderzoek voortkomt, testen we in de praktijk om deze geschikt te maken voor de markt. In binnen- en buitenland bouwen we aan een referentiekader van succesvolle producten voor innovatie van de waterketen.

We voeren projecten uit binnen TKI Watertechnologie, onderdeel van de Topsector Water, waarin kennisinstellingen, overheid en bedrijven samenwerken aan innovaties en het creëren van economische waarde uit ontwikkelde kennis. Daarnaast zijn we oprichter van Watershare, een internationaal netwerk van partijen in de publieke watersector die in Communities of Practice kennis en tools delen.

Kennisproducten

Kennisproducten die zich in de praktijk hebben bewezen, zijn klaar voor de markt. Om commerciële toepassingen te vinden zoekt KWR in het publiek-private partnership Allied Waters samenwerking met geschikte marktpartijen.