Jaarbeeld 2023

Zusterbedrijven KWR en Allied Waters vertalen wetenschap naar de markt

Impact maken voor de watersector

Met centrale thema’s in de water – energie – voedsel nexus hebben KWR en Allied Waters elkaar gevonden. Aanjager hierin is de wetenschappelijke kennis waarmee KWR een bewezen staat van dienst heeft. Op zijn beurt maakt Allied Waters zich sterk voor het implementeren van innovatieve concepten in de waterketen. KWR en Allied Waters zijn sinds 19 december 2022 formele zusterbedrijven. Samen creëren zij een waardevolle manier om wetenschap te vertalen naar de markt.

Aanjagen van de circulaire economie

Het motto van Allied Waters is: ‘driving the circular economy’, met een ruime definitie van het begrip ‘circulaire economie’. In de visie van Allied Waters is een circulaire economie een economie die binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en maatschappelijk verantwoord omgaat met producten, materialen en hulpbronnen, zodat ook toekomstige generaties toegang houden tot welvaart. Vanwege de cruciale rol van private bedrijven, werkt Allied Waters hier intensief mee samen. Feitelijk gaat het om een hybride samenwerkingsmodel met zowel bedrijven als de kenniswereld. Kenmerkend voor Allied Waters zijn de volgende kernwaarden: een ‘make it happen’-houding, marktgerichte focus, samenwerking, maatschappelijk ondernemen en continue innovatie. Een herkenbare en aanvullende aansluiting op het werk van KWR.

Dragan Savic, the director of KWH Water, signing the agreement at the notary’s office in the presence of Jos Boere.

Dragan Savic, directeur van KWH Water, ondertekent de overeenkomst bij de notaris in aanwezigheid van Jos Boere.

Kennis vertalen naar de markt, wat zijn de thema’s?

KWR ziet Allied Waters als een waardevolle route om wetenschap te vertalen naar de markt. Andersom volgt uit de samenwerking dat het kennisinstituut ook zelf weer geïnspireerd raakt door vragen vanuit de praktijk. Denk aan belangrijke vraagstukken als de watervoetafdruk, waterhergebruik, groene waterstof, hergebruik van reststoffen en monitoring van biodiversiteit. Met deze unieke combinatie van expertkennis, praktische ervaring, onderzoek en advies kunnen we pas echte impact maken.

delen