Beatriz Gutierrez Caloir

Beatriz Gutierrez Caloir

  • 030-6069540
  • beatriz.gutierrez.caloir@kwrwater.nl
  • 06-46183548

Beatriz Gutierrez Caloir werkt in het team Waterinfrastructuur. Ze is een modelleerder van waterbronnen en remote sensing consultant met een achtergrond in civiele techniek, afkomstig uit Bolivia. Ze heeft een M.Sc. in Hydroinformatics: Modelling and Information Systems for Water Management aan IHE UNESCO-Delft in Nederland. Met meer dan zes jaar ervaring als hydroloog in Bolivia en aanvullende vaardigheden die ze heeft opgedaan bij het IHE, heeft ze een goed begrip ontwikkeld van verschillende modellen voor onder andere regenval-afvoer, waterbeheer, watervoorzieningsbeoordeling en extreme gebeurtenissen. Beatriz heeft een peer-reviewed artikel gepubliceerd over het genereren van GIS-tools voor het in kaart brengen, plannen en implementeren van grootschalige Nature Based Solutions voor overstromingsrisicovermindering, ontwikkeld in het kader van het RECONECT 2020 EU Horizon-project. Dit werk omvatte een combinatie van hydrodynamische modellen, machine learning en remote sensing technieken voor het in kaart brengen van geschikte allocaties. Daarnaast is ze co-auteur van een ander gepubliceerd peer-reviewed artikel waarin ze de hydroklimatologie bestudeert in het bovenste stroomgebied van de rivier Madeira (Amazonebekken), waarbij ze dagelijkse gegevens gebruikt om de variabiliteit van de afvoer en neerslag in de deelstroomgebieden van Madeira te beoordelen. Ze is geïnteresseerd in klimaatverandering/risicobeperking, watermodellering, hydroklimatologie, watervoorzieningssystemen, natuurgebaseerde oplossingen, remote sensing, GIS, python en machine learning-technieken.