Martijn van Veggel

Martijn van Veggel

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069732
  • martijn.van.veggel@kwrwater.nl
  • 06-21304198

Martijn is onderzoeker in het team Water Treatment & Resource Recovery (WTR) bij KWR. Hij combineert daarbij zijn achtergrond in de Analytische Chemie en de Geochemie (Earth Surface & Water, Universiteit Utrecht) en is gespecialiseerd in anorganische analyse en karakterisatie met onder meer ICP, XRF, FTIR en SEM. Door ervaring van experimenten en analyses op lab schaal te combineren met kennis van geochemische processen werkt Martijn aan de optimalisatie en innovatie van de drinkwaterzuivering. De ontijzering van grondwater en colloïdvorming, het opwaarderen van ijzerslib en de toepassing van concentraatstromen in circulaire toepassingen hebben hierbij zijn aandacht. Onder andere het gebruik van ijzer pellets als middel voor het verwijderen van verontreinigingen en het gebruik van groene waterstof voor de vorming van metaalpoeder behoort tot zijn dagelijkse werkzaamheden. Hiermee werkt hij mee aan het volledig benutten van de reststromen uit grondwaterproductie, voor een toekomstbestendige en circulaire watersector.