dr. Jeroen Geurts

dr. Jeroen Geurts

  • Onderzoeker
  • 030-6069581
  • jeroen.geurts@kwrwater.nl
  • 06-54293522

Jeroen werkt als onderzoeker Ecologie bij team Ecohydrologie. Hij houdt zich bezig met vernatting van veengebieden, multifunctioneel gebruik van bufferzones, paludicultuur (“natte landbouw”), bodem- en waterkwaliteit, broeikasgasemissies en stikstofdepositie. Bij de Radboud Universiteit, waar Jeroen nog altijd gastonderzoeker is, coördineerde hij verschillende (Europese) projecten over veenvernatting, paludicultuur en herstelmaatregelen. Hij doet al bijna 20 jaar biogeochemisch onderzoek in diverse ecosystemen.