Noor van Dooren MSc

Noor van Dooren MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069617
  • noor.van.dooren@kwrwater.nl
  • 06-52041795

Noor van Dooren is onderzoeker public design in het team Resilience Management & Governance. Ze behaalde begin 2023 haar master Transnational Ecosystem-based Water Management, een double degree programma aan de Radboud Universiteit en Universität Duisburg-Essen. Haar onderzoek richt zich op de sociale omgeving van water, percepties en water in de circulaire economie. Noor helpt actoren te begrijpen hoe ze beter kunnen sturen op beoogde veranderingen in de sociale omgeving van water en hoe ze vorm kunnen geven aan hun rol daarin. Ze onderzoekt de rolinvulling en verdeling van verantwoordelijkheden binnen lokale casestudies met circulaire toepassingen. Middels de City Blueprint methode brengt ze stedelijk watermanagement en governance in kaart. Ook richt Noor zich in haar onderzoek op de (risico)percepties van verschillende groepen, zoals drinkwaterklanten, op concepten in de context van water, zoals bijvoorbeeld het Exposoom.