dr. Gilian Schout

dr. Gilian Schout

  • Onderzoeker
  • 030-6069598
  • gilian.schout@kwrwater.nl
  • 06-54293662

Gilian Schout zoekt in zijn onderzoek binnen het team Geohydrologie naar duurzame oplossingen bij geohydrochemisch uitdagende projecten. Hij is ervaren in de milieu geochemie, waarbij hij onder andere gebruik maakt van isotopenonderzoek en analyses van de samenstelling van opgeloste gassen in grondwater. Ook is hij betrokken bij projecten waar het voorspellen van de samenstelling van geïnfiltreerd en geproduceerd grondwater centraal staat, zodat technieken als ondergrondse waterberging en ondergrondse waterzuivering geoptimaliseerd kunnen worden. Zijn geohydrochemische kennis werd gesterkt tijdens zijn promotieonderzoek naar het detecteren en kwantificeren van de risico’s voor grondwater kwaliteit veroorzaakt door olie- en gaswinning. Naast waterkwaliteits gerelateerd onderzoek is hij bedreven in het modelleren van complexe geohydrologische vraagstukken, zoals dichtheidsgedreven stroming bij hoge temperatuur opslag (HTO) en meerfasenstroming bij gaslekkage. Voordat hij begon aan zijn promotietraject heeft hij enkele jaren ervaring opgedaan met meer toegepast geohydrologisch werk in het Midden-Oosten. Hier werd hij ingezet bij uiteenlopende werkzaamheden, zoals geofysische metingen, het ontwerpen en boren van grondwater putten, grondwatermodellering, en waterkwaliteitsmonitoring.