dr.ir. Daniël Bakker

dr.ir. Daniël Bakker

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069544
  • daniel.bakker@kwrwater.nl
  • 06-46814458

Daniël Bakker werkt als onderzoeker Energie en Water in het team Energie en Circulaire systemen. Hij onderzoekt de kansen en uitdagingen van de wisselwerking tussen de energietransitie en de watercyclus. Door pragmatische modellen en tools toe te passen maakt hij de werking en business case van energiesystemen inzichtelijk. Hierbij ligt het zwaartepunt op de integratie van verschillende oplossingen, zoals bodemenergie, aquathermie, groene waterstofproductie en warmtenetten, tot een zo duurzaam mogelijk, ‘water-wise’ geheel. Daniël heeft enige jaren gewerkt als energieadviseur op het gebied van energiewetgeving en tools voor het MKB, en de verduurzaming van de industrie en gebouwde omgeving. Bovendien heeft hij als adviseur verschillende (inter)nationale ontwikkelprojecten uitgevoerd met het doel om de energietransitie op bedrijventerreinen te versnellen. Daniël heeft een achtergrond in de technische natuurkunde en haalde zijn PhD met interdisciplinair, experimenteel onderzoek op het gebied van gasfase ver-infrarood spectroscopie.