Lennart Brokx

Lennart Brokx

  • Onderzoeker
  • 030-6069644
  • lennart.brokx@kwrwater.nl
  • 06-54294203

Lennart Brokx is een onderzoeker in het team Geohydrologie. In 2020 studeerde hij af als hydroloog/geohydroloog aan de Universiteit Utrecht. In de laatste fase van zijn MSc schreef hij zijn thesis op het gebied van grondwaterverzilting en heeft hij tijdens zijn stage onderzoek gedaan naar Hoge Temperatuuropslag (HTO). Naast de verkregen inhoudelijke expertise vond hij tijdens beide projecten ook zijn weg in grondwatermodellering en het programmeren in Python. De kennis en ervaring die Lennart tijdens deze fase heeft opgedaan past hij sinds april 2021 toe bij KWR. Hier werkt hij aan verschillende projecten op gebied van bodemenergie en zoetwatervoorziening.