Jan Starke

Jan Starke

  • Onderzoeker
  • 030-6066552
  • jan.starke@kwrwater.nl
  • 06-11832413

Jan Starke is onderzoeker ‘public design voor de watertransitie’ in het Resilience Management & Governance team. Zijn onderzoek richt zich op juridische en governance-aspecten van de transitie naar een duurzame en circulaire watervoorziening. Hij is gefascineerd door het vraagstuk hoe stakeholders en beleidmakers op een productieve manier met maatschappelijke conflicten om kunnen gaan. Daarnaast staan juridische aspecten van de watertransitie centraal in zijn werk, met name de naleving en implementatie van EU-regelgeving. In het kader van zijn promotieonderzoek aan Wageningen University & Research verkende Jan manieren hoe een inclusieve dialoog tussen fundamenteel verschillende perspectieven tot innovatieve oplossingsrichtingen en nieuwe ideeën kan bijdragen. Bovendien is Jan geïnteresseerd in de ontwikkeling van transdisciplinaire onderzoeksmethoden. Jan heeft een achtergrond in de politicologie, duurzaamheidswetenschappen, milieurecht en bestuurskunde. Naast zijn academische kennis heeft hij ruime ervaring als project- en kwaliteitsmanager.